поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

“ Поэзии немеркнущее слово” ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՍՄՈՒՆՔԻ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ

14.05.18թ.

 

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Դպր.

Դաս.

Ստեղծագործություն

Գնահատական

1

Հովհաննիսյան Ասյա

Վանաձորի  թ.17 ա/դ

11

Сергей Есенин            

 <<Ты меня не любишь, не жалеешь >>

 

Չի ներկայացել

2

Գևորգ Ղուլյան

Վանաձորի թ.1հ/դ

9

Сергей Есенин            

<<Черный человек>>

 

20

3

Ասրյան Աիդա

Օձունի թ. 2 մ/դ

10

С.Есенина Отрывок из стихотворения

<<Письмо к женщине>>

16

4

Բուդաղյան Բորիս

Մեծ Այրումի մ/դ

9

Ю. Лермонтов

<<Я не унижусь перед тобою>>

Չի ներկայացել

5

Միրզոյան Անի

Մեծ Այրումի մ/դ

9

Сергей Есенин

<<Не жалею , не зову не плачу>>

Չի ներկայացել

6

Բուդաղյան Իննեսա

Մեծ Այրումի մ/դ

11

М. Ю. Лермонтов

 <<Я не достоин, может быть ,твоей любви>>

Չի ներկայացել

7

Միրզոյան Արմինե

Մեծ Այրումի մ/դ

11

Анна Ахматова

<<Самолёты, такси, поезда,забирают любимых  от нас>>

Չի ներկայացել

8

Խարազյան Արփինե

Ստեփանավանի թ.1հ/դ

9

К. Симонов <<Открытое письмо>>

 

15

9

Թադևոսյան Ջոն

Ստեփանավանի թ.1հ/դ

9

Б. Пастернак

<<Во всем мне хочется дойти... >>

 

14

10

Ցականյան Էդուարդ

Ստեփանավանի թ.1հ/դ

9

И. Бродский

 <<Слепые блуждают ночью>>

18

11

Կոստանդյան Արշավիր

Ստեփանավանի թ.1հ/դ

9

С. Есенин

<<Ты меня не любишь>>

16

12

Կոստանդյան Ռիմա

Ստեփանավանի թ.1վարժ.

11

К. Симонов

§Жди  меня , и  я  вернусь¦

15

13

Բաշոյան Լոլիտա

Ստեփանավանի թ.1վարժ.

11

С. Есенин

§ Исповедь самоубийцы¦

13

14

Պառավյան Միլենա

Վանաձորի  թ.19հ/դ

9

<<Мама>>

16

15

Ղամբարյան Արման

Վանաձորի թ.6 հ/դ

9

Александр Пушкин

 <<Я помню чудное мгновенье>>

10

16

Բարոյան Նանե

Վանաձորի թ.6 հ/դ

9

Марина  Цветаева

 <<Мне нравится,что вы больны не мной….>>

10

17

Բիրյուկովա Ալյոնա

Լերմոնտովի մ/դ

9

В.Высоцкий

<<Не люблю>>

17

18

Շուբինա Վիկտորիա

Լերմոնտովի մ/դ

9

М. Цветаева <<Мне нравится... >>

Չի ներկայացել

19

Շուտովա Իրինա

Լերմոնտովի մ/դ

9

А. Пушкин  отривок из романа <<Евгений Онегин>>

12

20

Հակոբյան Արամ

Վանաձորի թ.8 հ/դ

9

С. Есенин

<<Письмо к женщине>>

13

21

Բաղրամյան Տիգրան

Վանաձորի թ.8 հ/դ

9

С. Есенин

<<Пускай ты выпита  другим>>

(письмо Татяны к Онегину)

13

22

Խաչիկյան  Ալեն 

ՎՊՀ  վարժ.

10

С.   Есенин 

<<Письмо к  женщине>>

15

23

Սարիբեկյան Վեներա

ՎՊՀ  վարժ.

10

К. Симонов

<< Открытое письмо женщины>>

15

24

Մանվելյան  Սաբինա 

ՎՊՀ  վարժ.

10

А.   Дементьев 

<< Баллада о матери>>

16

25

Սոխակյան Սուսաննա  

ՎՊՀ  վարժ.

10

M.   Лермонтов

«Я  не унижусь перед  тобою»

15

26

Բաղդասարյան  Քրիստինա 

ՎՊՀ  վարժ.

10

А.   Блок «Всю жизнь ждала»

12

 

Մաթոսյան Քրիստինե

ՎՊՀ  վարժ.

10

 

13

27

Խաչատրյան Վիկտորիա

Վանաձորի թ.4 հ/դ

8

Эдуард Асадов

«Дорожите счастьем, дорожите!»

15

28

ՏումասյանԴիանա

Վանաձորի թ.4 հ/դ

8

Игорь Растеряев
«Я не видал родных дедов…»

17

29

Բեջանյան Սերգեյ

Վանաձորի թ.13 ա/դ

10

В. Маяковский «Пощечина общественному вкусу»

16

30

Շահվերդյան Անի

Վանաձորի թ.11 ա/դ

10

Ок. Мельникова

 <<Все важные фразы>>

16

31

Եդոյան Վազգեն

Վանաձորի թ.11 ա/դ

11

Р.Стивенсон

<<Вересковый мед>>

 

16

32

Թազագուլյան Սվետլանա

Վանաձորի թ.11 ա/դ

11

Ал.Фокин

 <<Уродливый кот>>

 

15

33

Մելքոնյան Միլենա

Վանաձորի թ.11 ա/դ

11

В.Высоцкий

 <<Я не люблю…>>

16

34

Հովսեփյան Միլենա

Վանաձորի թ.11 ա/դ

11

……

<<Я в глазах твоих утону>>

18

35

Հարությունյան Աննա

Վանաձորի թ.11 ա/դ

11

Э.Асадов

<<Я могу тебя очень ждать>>

16

36

Գրիգորյան Մարիամ

Վանաձորի թ.16 ա/դ

8

Андрей Дементьев

"Баллада о матери"

 

Չի ներկայացել

37

Մելիքջանյան Մարինա

Ագարակի մ/դ

12

А.Твордовский

<<Василий Теркин>>

Չի ներկայացել

38

Ջիլավյան Նարեկ

Ագարակի մ/դ

11

Е.Евтушенко <<Мама>>

16

39

Պեպանյան Սուսաննա

Լեռնապատի մ/դ

11

Ахматова  << Песня последней встречи>>

16

40

Սարգսյան Անժելա

Լեռնապատի մ/դ

10

В.Высоцкий

<<Он не вернулся из боя>>

12

41

Տավադյան Ռուզաննա

18մ/դ

10

24 апреля

16

                          

Հանձնաժողովի նախագահ անդամներ՝ Կ.Առուստամյան
Թ.Թադևոսյան
Ժ. Հակոբյան
Ս. Բարսեղյան
                           Ա. Հարությունյան                                                                 

 

 

Ցուցակ 

Վանաձորի Հ.Թումանյանի անվան պետական համալսարանում անցկացված

Поэзии немеркнущее словоխորագրով ասմունքի մրցույթի հաղթողների

Фамилия

Имя

Класс

Призовое место

Школа

Нас. пункт

Тип награды

Гулян

Геворк

9

1 место

Школа N 1

Ванадзор

Диплом

Овсепян

Милена

11

2 место

Школа N 11

Ванадзор

Диплом

Цаканян

Эдуард

9

2 место

Школа N 1

Степанаван

Диплом

Тумасян

Диана

8

3 место

Школа N 4

Ванадзор

Диплом

Бирюкова

Алена

9

3 место

Ср. школа

Лермонтово

Диплом

Шахвердян

Ани

10

За создание художе­ственного образа

Школа N 11

Ванадзор

Сертификат

Костандян

Аршавир

9

За создание художе­ственного образа

Школа N 1

Степанаван

Сертификат

Пепанян

Лусине

11

За создание художе­ственного образа

Ср. школа

Лернапат

Сертификат

Тавадян

Рузанна

11

За культуру поэтического слова

Школа N 18

Ванадзор

Сертификат

Манвелян

Сабина

10

За культуру поэтического слова

Гимназия ВГУ

Ванадзор

Сертификат

Едоян

Вазген

11

За культуру поэтического слова

Школа N 11

Ванадзор

Сертификат

Беджанян

Сергей

10

За оригинальную интерпретацию произведения

Школа N 13

Ванадзор

Сертификат

Джилавян

Нарек

11

За оригинальную интерпретацию произведения

Ср. школа

Агарак

Сертификат

Мелконян

Милена

11

За оригинальную интерпретацию произведения

Школа N 11

Ванадзор

Сертификат

Паравян

Милена

9

За оригинальную интерпретацию произведения

Школа N 19

Ванадзор

Сертификат

Арутюнян

Анна

11

Благодарность кафедры русского языка ВГУ за любовь к поэзии

Школа N 11

Ванадзор

Грамота

Асрян

Аида

10

 

Школа N 2

Одзун

Грамота

 

Հանձնաժողովի նախագահ անդամներ՝

Կ. Առուստամյան

Թ. Թադևոսյան

Ժ. Հակոբյան

Ս. Բարսեղյան

Ա. Հարությունյան

Back to top