VSU RECTOR’S MEETING WITH THE MEMBERS OF STUDENT COUNCIL

This year on September 13, President of Student…

Rectorate Session

On September 4, 2017 the rectorate session was…

KNOWLEDGE DAY IN VSU

Today, Vanadzor State University which is going to…

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻ ՆԻՍՏՈՒՄ

2017 թվականի օգոստոսի 29-ին տեղի ունեցավ ռեկտորատի նիստ,…

Ծաղկի տոն

«Ես շնորհակալ եմ ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանին, որ…
Hide Main content block

Bibliographic Reference

Education Management

AnnouncementWho's online

We have no guests and no members online