Ուսումնական գործընթացի վերաբերյալ

ԿԱՐԳ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՎ  ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (29.04.2016)