Որոշումներ

Որոշումներ

2017Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2017Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2017Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

2016Թ. ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՊԱՏՄԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ