ՎՊՀ գրադարանը համալրվել է հետևյալ գրքերով

ՎՊՀ գրադարանը համալրվել է հետևյալ գրքերով

 1. Մովսիսյան Թ., Հաշվապահական հաշվառում, 484 էջ, Երևան, 2015թ.
 2. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 1. Առաջին տարին, 1918-1919 /Հովհաննիսյան Ռ.Գ./, 604 էջ, Երևան, 2005թ.
 3. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 3. Լոնդոնից-Սևր, Փետրվար-օգոստոս, 1920, /Հովհաննիսյան Ռ.Գ./, 628 էջ, Երևան, 1920թ.
 4. Հայաստանի Հանրապետություն, Հատոր 4. Սալի և մանգաղի միջև. Մասնատում և խորհրդայնացում, /Հովհաննիսյան Ռ.Գ./, 572 էջ, Երևան, 2016թ.
 5. Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն: Բուհական ձեռնարկ, 288 էջ, Երևան, 2012թ.
 6. Հայկյանց Ա., Միջազգային մասնավոր իրավունք: Դասագիրք բուհերի համար, 552 էջ, Երևան, 2013թ.
 7. Խաչատրյան Ռ., լրագրողի գիրք, 336 էջ, Երևան, 2014թ.
 8. Եազըճեան Գէորգ, Սփիւռքահայ քաղաքական հոսանքներն ու գաղութները Խորհրդային գաղտնի փաստաթուղթերու մէջ (1945-1991, ընտրանի), 352 էջ, Երևան, 2016թ.
 9. Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Կորպորատիվ կառավարում. ակնկալիքներ և իրականություն, 416 էջ, Երևան, 2003թ.
 10. Կարապետյան Ռ., Արաբական երկրների նոր և նորագույն պատմություն, 408 էջ, Երևան, 2003թ.
 11. Զորին Ի. Վ., Կվարտալնով Վ. Ա., Տուրիստիկա, 344 էջ, Երևան, 2006թ.
 12. Այվազյան Ս., Ուրարտերեն-հայերեն բառապաշար և պատմահամեմատական քերականություն, 400 էջ, Երևան, 2008թ.
 13. Բաղդասարյան Ա., Արժեթղթերի շուկայի զարգացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում, 332 էջ, Երևան, 2013թ.
 14. Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, Գիրք 1., 352 էջ, Երևան, 2014թ.
 15. Չարխչյան Հ., Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը, Գիրք 2., 432 էջ, Երևան, 2014թ.
 16. Հովհաննիսյան Ա.Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, 616 էջ, Երևան, 2015թ.
 17. Պողոսյան Վ., Սահմանադրագիտություն, նկատառումներ, հիմնախնդիրներ, 204 էջ, Երևան, 2014թ.
 18. Պետրոսյան Գ.Վ., Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք. Հատուկ մաս, դասագիրք, 736 էջ, Երևան, 2015թ.
 19. Դավիթ Ալավկա Որդի (Լուսավորիչ), Կանոնագիրք (Կանոնական օրինադրություն), 158 էջ, Երևան, 2010թ.
 20. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 1. Բանաստեղծություններ, 768 էջ, Երևան, 2013թ.
 21. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 2. Խառը բանաստեղծություններ (1921-1948), բալլադներ, էլեգիաներ, 680 էջ, Երևան, 2014թ.
 22. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 3. 1920-1923 Պոեմ ոչ պրոլետարական: Շիրակի ջրանցքը: Պոեմներ: Մանկական բանաստեղծություններ: Թարգմանություններ, 680 էջ, Երևան, 2014թ.
 23. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 4. Մանկություն: Պատանեկություն: Երիտասարդության սեմին: Երիտասարդություն (անավարտ), 576 էջ, Երևան, 2014թ.
 24. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 5. Այրվող այգեստաններ (վիպասք), 736 էջ, Երևան, 2015թ.
 25. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 6. Այրվող այգեստաններ, վիպասք (լրամշակված տարբերակ), 800 էջ, Երևան, 2015թ.
 26.  Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 7. Պատմվածքներ: Երգիծական պատմվածքներ: Մանկական պատմվածքներ, 496 էջ, Երևան, 2016թ.
 27. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 8. Նախօրյակին: Սիբիրական պատմվածքներ: Ծաղկած փշալարեր, 496 էջ, Երևան, 2016թ.
 28. Մահարի Գ., Երկերի ժողովածու 15 հատորով, Հատոր 9. Քանդակներ: Հուշեր: Ուղեգրություններ: 608 էջ, Երևան, 2016թ.
 29. Պետրոսյան Ա., Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ, 282 էջ, Էդիթ Պրինտ, 2009թ.
 30. Հովհաննիսյան Ա., Մենեջմենթի հիմունքներ, 616 էջ, Երևան, 2015թ.
 31. Միկրոէկոնոմիկա, ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Մելքումյանի խմբագրությամբ, 440 էջ, Երևան, 2011թ.
 32. Տուրյան Կ.Վ., Ֆինանսական մենեջմենթի հիմունքներ, 452 էջ, Երևան, 2015թ.
 33. Սուքիասյան Հ., Տեղեկատվական հասարակություն, սոցիալ-քաղաքական հիմնախնդիրներ, 268 էջ, Երևան, 2009թ.
 34. Սարգսյան Կ., Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները, 416 էջ, Երևան, 2016թ.
 35. Արշակյան Գ., Թուրքիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում 1991-2001թթ., 212 էջ, Երևան, 2009թ.
 36. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք. Ձեռնարկ, 295 էջ, Երևան, 2012թ.
 37. Բորխես Խորխե Լուիս, Բաբելոնյան գրադարան: Պատմվածքներ, էսսեներ, 544 էջ, Երևան, 2016թ.
 38. Սեֆերյան Ս., Լազարյան Ա., Անգլերեն-հայերեն դարձվածաբանական բառարան, 336 էջ, Երևան, 2005թ.
 39. Քոչարյան Վ., Միջազգային իրավունք, ուսումնական ձեռնարկ, 504 էջ, Երևան, 2002թ.
 40. Կիրակոսյան Կ., Ապահովագրական գործ, ուսումնական ձեռնարկ, 352 էջ, Երևան 2011թ.
 41. Հաստեդ Ս., Մելվին Մ., Միջազգային տնտեսագիտություն, Հատոր 2. Միջազգային առևտուր, 416 էջ, Երևան, 2001թ.
 42. Սարգսյան Ա., Հայաստանի նորագույն պատմության ուրացումն ու կեղծումը (1988-1998թ.), 104 էջ, Երևան, 2015թ.
 43. Մելիքյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն-Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունները 1991-2000թթ., 212 էջ, Երևան, 2010թ.
 44. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագիտական մտածելակերպ, Գիրք 1., 264 էջ, Երևան, 2010թ.
 45. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագիտական մտածելակերպ, Գիրք 2., 310 էջ, Երևան, 2011թ.
 46. Պոլ Հեյնե, Պիտեր Բոտկե, Դեյվիդ Պրիչիտկո, Տնտեսագիտական մտածելակերպ, Գիրք 3., 308 էջ, Երևան, 2011թ.
 47. Հարությունովա Դ.Ե., Սարդարյան Ա.Հ., Հաշվապահական հաշվառման գործնական ձեռնարկ, 56 էջ, Երևան, 2009թ.
 48. Սարգսյան Կ., Մարքեթինգի կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ, 240 էջ, Երևան, 2015թ.
 49. Օհանյան Լ., Կրիմինալիստիկա, բուհական դասագիրք, 512 էջ, Երևան, 2010թ.
 50. Դատական համակարգեր: Օրենք և իրականություն, 541 էջ, Երևան, 2008թ.
 51. Մաքսուդյան Լ., Կիրակոսյան Մ., Հայերենի ինքնուսույց, 272 էջ, Երևան, 2012թ.
 52. Զ. Գալուստ Սոլական, Ուրարտու՞, ո՛չ, Առարդա, Նաիրի, Բի-Յայնա, 363 էջ, Երևան, 2016թ.
 53. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Գիրք 1, 672 էջ, Երևան, 2016թ.
 54. Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Գիրք 2, 544 էջ, Երևան, 2016թ.
 55. Զիգմունդ Ֆրոյդ, Հոգեվերլուծության ներածություն, դասախոսություններ, 472 էջ, Երևան, 2002թ.
 56. Համսեդ Ս., Մելվին Մ., Միջազգային տնտեսագիտություն, Հատոր 1. Միջազգային ֆինանսներ, 368 էջ, Երևան, 1999թ.
 57. Կրթության մասին ՀՀ օրենսդրություն, 132 էջ, Երևան, 2010թ.
 58. Геворкян Н., Армяно-американские взаимоотношения в контексте внешнеполитических приоритетов США на Южном Кавказе (1991-2001гг.), 194 с., Ереван, 2012г.
 59. Багратид Артавазд (Рома Багдасарян), Епрем хан Сардар, 144 с., Ереван, 2010г.
 60. Геворкян Н. В., Современная мировая политика, учебно-методическое пособие, 78 с., Ереван, 2015г.
 61. Армения-Иран: История., Култура. Современные перспективы взаимодействий. Сборник статей168 с., Москва, 2013г.
 62. Габикян Карапет, История уничтожения Малой Армении и ее великой столоцы Себастии, 560 с., Ереван, 2015г.
 63. Лукашевич В. В., Основы управления персоналом, учебное пособие, 270 с., Москва, 2015г.
Կարդացվել է 3059 անգամ Վերջին փոփոխությունը Երեքշաբթի, 11 Ապրիլի 2017 11:46

ՎՊՀ-ն հոգում է իր ուսանողների

Շահումյանի դպրոցի աշակերտներ՝

2017 թ. նոյեմբերի 17-ին բուհ-դպրոց կապերի

Մանրամասն

ՎՊՀ պաշտոնական կայքը՝ 4-րդը

«Webometrics» բուհերի վիրտուալ ներկայացուցիչների

Մանրամասն

Շնորհավոր տոնդ, սիրելի´

Նոյեմբերի 17-ն  Ուսանողների միջազգային օրն է

Մանրամասն

ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի

ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի ուղերձը Ուսանողների

Մանրամասն

Բանավիճում են առաջին

Վանաձորի պետական համալսարանում  նոյեմբերի 15-ին տեղի

Մանրամասն

Ասմունքում են Լոռու մարզի

2017 թ. նոյեմբերի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանում

Մանրամասն

Հայաստանի Հանրապետության

Վանաձորի պետական համալսարանի կենսաբանաքիմիական

Մանրամասն