Երեքշաբթի, 03 Հոկտեմբերի 2017 12:27

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է գիտական գործունեության համար ներհամալսարանական դրամաշնորհների տրամադրման մրցույթ`

ա/ հայագիտություն,

բ/ բնական գիտություններ,

գ/ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ,

դ/ այլ գիտաճյուղերից ու մասնագիտություններից:

Գիտական և գիտահետազոտական նախագծերի կատարման տևողությունը 12 ամիս է`2018 թ. հունվարի 01-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը ներառյալ:

Գիտահետազոտական նախագծերի ձևաչափերը, քանակը և  ֆինանսավորման առավելագույն չափերն են.

 

ԳՀՆ-ի ձևաչափը

ԳՀՆ-երի քանակը

Դրամաշնորհի առավելագույն չափը

ԳՀՆ-ի աշխատակազմը

1

Գիտական մենագրություն

2

1 ԳՀՆ  4 մլն. ՀՀ դրամ

ոչ պակաս 3 անձից կազմված ԳՀՆ գիտաշխատախումբ (առնվազն մեկ հեղինակ, մեկ խմբագիր և մեկ սրբագրիչ)

2

Ներբուհական դասագիրք

3

1 ԳՀՆ 3 մլն. ՀՀ դրամ

ոչ պակաս 3 անձից կազմված ԳՀՆ գիտաշխատախումբ (առնվազն մեկ հեղինակ, մեկ խմբագիր և մեկ սրբագրիչ)

3

Ուսումնական ձեռնարկ

3

1 ԳՀՆ 2 մլն. ՀՀ դրամ

ոչ պակաս 3 անձից կազմված ԳՀՆ գիտաշխատախումբ (առնվազն մեկ հեղինակ, մեկ խմբագիր և մեկ սրբագրիչ)

4

Ուսումնամեթոդական կամ գիտական գրականության թարգմանություն

2

1 ԳՀՆ  2 մլն. ՀՀ դրամ

ոչ պակաս 3 անձից կազմված ԳՀՆ գիտաշխատախումբ (առնվազն մեկ հեղինակ, մեկ խմբագիր և մեկ սրբագրիչ)

5

Սովորողների ԳՀՆ

2

1 ԳՀՆ  1 մլն. ՀՀ դրամ

ոչ պակաս 3 անձից կազմված ԳՀՆ գիտաշխատախումբ (Ղեկավար և առնվազն երկու սովորող)

 

Գիտահետազոտական նախագծերի կատարման մրցութային հայտերը ներկայացնել 2017 թ. հոկտեմբերի 2-ից մինչև հոկտեմբերի 23-ը ներառյալ:

Ռեկտոր                                                                  Գ. Կ. Խաչատրյան

 

2017 թվականի հոկտեմբերի 02, Վանաձոր

Կյանքի ծագման կրեացիոնիստական

Հոկտեմբերի 19-ին ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետում 

Մանրամասն

Նիկոլայ Հովհաննիսյանի գրքի

 Հոկտեմբերի 17-ին Վանաձորի պետական համալսարանում կայացավ

Մանրամասն

Ֆիզիկամաթեմատիկական

Հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական

Մանրամասն

Ֆուտզալի աղջիկների

 Սույն թվականի հոկտեմբերի 9-16-ը Երևան քաղաքում կայացել

Մանրամասն

Ռեկտորատի նիստում

Հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական

Մանրամասն

Գերմաներեն ուսանելու նոր

Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական համալսարանում

Մանրամասն

ՈՒԳԸ գիտաժողով ՎՊՀ-ում

Հոկտեմբերի 13-ին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի

Մանրամասն

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ

 Վանաձորի պետական համալսարանի մանկավարժության ֆակուլտետի 

Մանրամասն