Հինգշաբթի, 28 Դեկտեմբերի 2017 09:24

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ կառավարության  2017 թ. օգոստոսի 24-ի նիստի որոշմամբ՝ կուրությունը կանխարգելելու նպատակով 2018 թ.  իրականացվելու են կատարակտի վիրահատություններ, կազմակերպվելու է կատարակտով տառապող հիվանդների բժշկական օգնություն, ինչպես նաև  շարունակական հսկողություն. կարող են օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների գիտամանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմը (60 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի, մասնագիտական գործունեության առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող անձինք):

Մանրամասների համար դիմել ՎՊՀ արհկոմ:

Կենսաբանաէկոլոգիական

 Մարտի 22-ին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի ունեցավ

Մանրամասն

ՎՊՀ աջակցությունը Հայաստան

Մարտի 19-ին Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գործադիր

Մանրամասն

ՎՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի

Մարտի 22-ին ՎՊՀ-ի նիստերի դահլիճում  տեղի ունեցավ

Մանրամասն

Մանկավարժության ֆակուլտետը 49

Մարտի 21-ին Վանաձորի պետական համալսարանի մանկավարժության

Մանրամասն

ՎՊՀ ուսանողները՝ թենիսի

Մարտի 15-17-ը Երևան քաղաքում կայացել է ՀՀ բարձրագույն

Մանրամասն

Բուհ-դպրոց կապերի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Վահագն Մուղնեցյանը՝ Վանաձորի

 Մարտի 20-ին Վանաձորի պետական համալսարանը հյուրընկալեց 

Մանրամասն

Մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն