Հինգշաբթի, 28 Դեկտեմբերի 2017 09:24

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀՀ կառավարության  2017 թ. օգոստոսի 24-ի նիստի որոշմամբ՝ կուրությունը կանխարգելելու նպատակով 2018 թ.  իրականացվելու են կատարակտի վիրահատություններ, կազմակերպվելու է կատարակտով տառապող հիվանդների բժշկական օգնություն, ինչպես նաև  շարունակական հսկողություն. կարող են օգտվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող կազմակերպությունների գիտամանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմը (60 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի, մասնագիտական գործունեության առնվազն 2 տարվա աշխատանքային ստաժ ունեցող անձինք):

Մանրամասների համար դիմել ՎՊՀ արհկոմ:

Ռեկտորատի նիստում

Հունվարի 17-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ

Հունվարի 12-ին Վանաձորի պետական համալսարանի Շարունակական

Մանրամասն

ՎՊՀ ռեկտորի հանդիպումը

Հունվարի 9-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր, բ. գ.

Մանրամասն

Ռեկտորը հանդիպեց ուսանողների

Հունվարի 9-ին Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտոր, բ. գ.

Մանրամասն

ՎՊՀ գիտխորհրդի նիստում

Դեկնտեմբերի 28-ին կայացավ ՎՊՀ​ գիտխորհրդի 

Մանրամասն

Դեկտեմբերի 22-ին ՎՊՀ ԻՏՄՄ

Վախճանվել է Ալեքսանդր

Ռեկտորատի նիստում

Դեկտեմբերի 27-ին տեղի ունեցավ Վանաձորի պետական 

Մանրամասն