Չորեքշաբթի, 21 Մարտի 2018 10:16

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ռուսաստանի Դաշնության Կրթության և գիտության նախարարություն

Հյուսիս-արևելյան պետական համալսարան

 ՀԱՊՀ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ

 

Ասպիրանտների, հայցորդների և երիտասարդ հետազոտողների

XXIV տարածաշրջանային գիտաժողով

«Մտքեր, վարկածներ, որոնում…»

2018թ.ապրիլի 11-12

ք. Մագադան

 

Հարգելի մագիստրանտներ, ասպիրանտներ,

հայցորդներ և երիտասարդ հետազոտողներ

 

Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու «Մտքեր, վարկածներ, որոնում…»

XXIV տարածաշրջանային գիտաժողովին, որը տեղի կունենա 2018թ. ապրիլի 11-12 Հյուսիսարևելյան պետական համալսարանում: Գիտաժողովի աշխատանքներին  մասնակցում են մագիստրանտներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ և երիտասարդ հետազոտողներ, գիտության թեկնածուներ և դոկտորներ, բարձրագույն և միջին մասնագիտական և ընդհանուր կրթություն իրականացնող հաստատությունների դասախոսներ, մշակույթի ոլորտի աշխատողներ (մինչև 35 տարեկան):

Գիտաժողովի հիմնական գիտական ուղղություններն են.

1. Մանկավարժահոգեբանական գիտություններ;

2. Հասարակական գիտություններ (պատմություն, սոցիոլոգիա, փիլիսոփայություն, քաղաքագիտություն);

3. Իրավաբանական գիտություններ;

4. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ;

5. Բանասիրական գիտություններ;

6. Տեխնիկական գիտություններ;

7. Կենսաբանական գիտություններ;

8. Երկրաբանական գիտություններ

9. Տնտեսագիտական գիտություններ;

Կարևոր ամսաթվերն են.

Մարտի 30-ը գիտաժողովի մասնակցության դիմումի հանձնման վերջնաժամկետն է:

Մարտի 30-ը հրատարակման համար աշխատանքի հանձնման վերջնաժամկետն է:

Ուշադրություն. մագիստրանտների ուսանողական աշխատանքները ընդունվում են միայն համահեղինակությամբ՝ գիտական ղեկավարների հետ:

 

Պատմության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ուխտագնացություն Հովհան

8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու

Մանրամասն

Պորտուի համալսարանի

Ապրիլի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանի հասարակության և

Մանրամասն

Ռուսաց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

«Spelling Bee» մրցույթի

Գարնան գալուստը անսովոր աշխուժություն է առաջ բերում  ՎՊՀ

Մանրամասն

Հայոց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Հայ գրականության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Քիմիայից մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն