close

Sign In

close

Register

All fields are required(*).

Գիտական նյութերի ժողովածուներ

Գիտական ժողովածուների մասին

ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի նոր պահանջների համապատասխան` ՎՊՀ-ում նախկին հասարակագիտական և բնագիտական պրակներով լույս տեսնող «Բանբեր» ժողովածուի փոխարեն հրատարակվում են մասնագիտական որոշակի ուղղվածություն ունեցող առանձին ժողովածուներ` բանասիրություն, մանկավարժություն և մեթոդիկա, պատմագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, մաթեմատիկա և ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և այլն: Յուրաքանչյուր ժողովածու ունի մասնագիտական խմբագրական խորհուրդ, որը ներկայացված հոդվածները արտոնում է տպագրության:

Switch mode views:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase