Գիտական հրատարակություններ

«Վանաձորի պետական համալսարանի տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈՀ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015թ. գործող պարբերականների ցանկում: «Տեղեկագիրը» լույս է տեսնելու տարին մեկ անգամ երկու պրակով`

Ա պրակ, «Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկա», պատասխանատու քարտուղար` բ.գ.թ.Ա.Ժ.Պողոսյան,

Բ պրակ, «Մաթեմատիկական, բնագիտական, տեխնիկական գիտություններ  և աշխարհագրություն»,  պատասխանատու քարտուղար` ֆ.մ.գ.թ. Մ.Հ.Թովմասյան:

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարներին  մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 20-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները», «Ժողովածուի տպագրության կարգը» առկա են ՎՊՀ կայքէջում:

Մասնակցության հայտերը և հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել պատասխանատու քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին հետևյալ հասցեով`

Ա.Ժ.Պողոսյան- Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript, հեռ. 093-65-49-95

Մ.Հ.Թովմասյան- Այս էլ. փոստի հասցեն պաշտպանված է սպամ-բոթերից: Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript,  հեռ. 093-62-94-18

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել ՎՊՀ համագործակցության և կապերի բաժին, հեռ.    (0322) 4-18-53:

2017

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2017

Բովանդակություն

Համառոտ տեղեկություններ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2017

Բովանդակություն

2016

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2016

Բովանդակություն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2016

Բովանդակություն

2015

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2015

Բովանդակություն

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2015

Բովանդակություն

2013

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՖԻԶԻԿԱ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Վանաձոր: 2013

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձոր: 2013

Բովանդակություն

2012

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՖԻԶԻԿԱ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
Թեստային վարժությունների ձեռնարկ
Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն
ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ
Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն

2011

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ
Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն

2010

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ)

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն

2009

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Վանաձոր: 2009

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բովանդակություն

2007

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -2

Վանաձոր: 2007
Ժողովածուն բովանդակում է հասարակագիտական աշխատություններ:

Բովանդակություն