Ռեկտորատ

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի անդամների ցուցակ
հ.հ. Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը
1 Խաչատրյան Գուրգեն Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
2 Սարգսյան Գայանե Ռեկտորատի քարտուղար
3 Թումանյան Սուսաննա Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
4 Սանթոյան Արեն Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր 
5 Գևորգյան Անուշ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
6 Բաղդասարյան Գոհար Գլխավոր հաշվապահ
7 Վիրաբյան Մարտուն Տնտեսական մասի վարիչ
8 Պողոսյան Ալբերտ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
9 Ժամհարյան Սամվել Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան
10 Շահվերդյան Թերեզա Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
11 Գրիգորյան Հերմինե Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
12 Վարդանյան Զարուհի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

Գիտխորհրդի նիստում

Փետրվարի 22-ին կայացավ ՎՊՀ գիտխորհրդի հերթական նիստը, որը

Մանրամասն

Մայրենի լեզվի օրը ՎՊՀ-ում

1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն  փետրվարի 21-ը  հռչակել է

Մանրամասն

ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը 49

Փետրվարի 19-ին Վանաձորի պետական համալսարանում եռակի  տոն

Մանրամասն

Վանաձորի թիվ 1հիմնական դպրոցը

Փետրվարի 19-ին Վանաձորի պետական համալսարանում  նշվեց Գիրք

Մանրամասն

BOOST ՆԱԽԱԳԻԾ.

Փետրվարի 14-ին Համագործակցության և կապերի բաժնի

Մանրամասն

Վարպետ Բոգդանի արվեստանոցում

Փետրվարի 17-ին Վանաձորի պետական համալսարանի

Մանրամասն

ՎՊՀ ուսանողները՝ «Լավագույն

ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2013 թվականից  անցկացվում է

Մանրամասն

Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի

Փետրվարի 16-ին Վանաձորի պետական համալսարանում տեղի

Մանրամասն