Ռեկտորատ

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի անդամների ցուցակ
հ.հ. Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը
1 Խաչատրյան Գուրգեն Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
2 Սարգսյան Գայանե Ռեկտորատի քարտուղար
3 Թումանյան Սուսաննա Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
4 Սանթոյան Արեն Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր 
5 Գևորգյան Անուշ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
6 Բաղդասարյան Գոհար Գլխավոր հաշվապահ
7 Վիրաբյան Մարտուն Տնտեսական մասի վարիչ
8 Պողոսյան Ալբերտ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
9 Ժամհարյան Սամվել Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան
10 Շահվերդյան Թերեզա Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
11 Գրիգորյան Հերմինե Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
12 Վարդանյան Զարուհի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

ՎՊՀ-ն հոգում է իր ուսանողների

Շահումյանի դպրոցի աշակերտներ՝

2017 թ. նոյեմբերի 17-ին բուհ-դպրոց կապերի

Մանրամասն

ՎՊՀ պաշտոնական կայքը՝ 4-րդը

«Webometrics» բուհերի վիրտուալ ներկայացուցիչների

Մանրամասն

Շնորհավոր տոնդ, սիրելի´

Նոյեմբերի 17-ն  Ուսանողների միջազգային օրն է

Մանրամասն

ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի

ՎՊՀ ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանի ուղերձը Ուսանողների

Մանրամասն

Բանավիճում են առաջին

Վանաձորի պետական համալսարանում  նոյեմբերի 15-ին տեղի

Մանրամասն

Ասմունքում են Լոռու մարզի

2017 թ. նոյեմբերի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանում

Մանրամասն

Հայաստանի Հանրապետության

Վանաձորի պետական համալսարանի կենսաբանաքիմիական

Մանրամասն