Ռեկտորատ

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի անդամների ցուցակ
հ.հ. Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը
1 Խաչատրյան Գուրգեն Ռեկտորատի նախագահ, ռեկտոր, բ.գ.դ., պրոֆեսոր
2 Սարգսյան Գայանե Ռեկտորատի քարտուղար
3 Թումանյան Սուսաննա Ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
4 Սանթոյան Արեն Գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր 
5 Գևորգյան Անուշ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
6 Բաղդասարյան Գոհար Գլխավոր հաշվապահ
7 Վիրաբյան Մարտուն Տնտեսական մասի վարիչ
8 Պողոսյան Ալբերտ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
9 Ժամհարյան Սամվել Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան
10 Շահվերդյան Թերեզա Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
11 Գրիգորյան Հերմինե Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
12 Վարդանյան Զարուհի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

Պատմության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ուխտագնացություն Հովհան

8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու

Մանրամասն

Պորտուի համալսարանի

Ապրիլի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանի հասարակության և

Մանրամասն

Ռուսաց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

«Spelling Bee» մրցույթի

Գարնան գալուստը անսովոր աշխուժություն է առաջ բերում  ՎՊՀ

Մանրամասն

Հայոց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Հայ գրականության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Քիմիայից մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն