ՎՊՀ գիտական խորհուրդ

Վանաձորի  Հ. Թումանյանի  անվան  պետական համալսարանի

  գիտխորհրդի անդամների ցուցակ

Հ/Հ

Ազգանունը,  Անունը

Զբաղեցրած պաշտոնը

 1.

Խաչատրյան    Գուրգեն

գիտական  խորհրդի  նախագահ, ռեկտոր

 2.

Անդրիասյան  Լիլիթ

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտության 3-րդ կուրս

 3. 

Առաքելյան     Աշոտ

մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

 4.

Առուստամյան Կարինե

ռուսաց  լեզվի ամբիոնի  վարիչ

 5. 

Ավագիմյան      Ռոդիկ

հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի   վարիչ

 6.  

Բադալյան     Արփինե

մանկավարժության  ֆակուլտետի ուսանողական  խորհրդի նախագահ

 7.  

Բաղդասարյան Գոհար

գլխավոր   հաշվապահ

 8. 

Բարսեղյան      Նարինե

տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ

 9. 

Բեժանյան         Սեդա

գիտական քարտուղար, գիտական  խորհրդի  քարտուղար

 10. 

Գրիգորյան       Հերմինե

ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

 11. 

Գևորգյան         Անուշ

ուսումնամեթոդական  վարչության պետ

 12. 

Գևորգյան         Պարգև

մանկավարժության  ամբիոնի    վարիչ

 13. 

Դիլոյան  Կարինե

«Հայոց  լեզու  և  գրականություն » մասնագիտության մագիստրատուրա  1-ին կուրս

 14. 

Եդոյան             Ռաֆիկ

կենսաբանության  ամբիոնի  վարիչ

 15.

Եթիմյան           Գագիկ

փիլիսոփայության  և  քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

 16.

Էվոյան        Զավեն

ֆիզիկակական դաստիարակության  և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի վարիչ

 17.

Էքսուզյան  Սուրեն

ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների  և  մոդելավորման ամբիոնի  դոցենտ

 18.

Թումանյան       Սուսաննա

ուսումնական  աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

 19.

Թումանյան    Անի

«Հայոց  լեզու  և  գրականություն»  մասնագիտության  4-րդ  կուրս

 20.

Ժամհարյան       Սամվել

պատմաաշխարհագրական  ֆակուլտետի  դեկան

 21.

Խոյեցյան    Մերի

«Կառավարում»  մասնագիտության  3-րդ  կուրս

 22.

Հակոբյան  Հայկուհի

արվեստի ամբիոնի վարիչ

 23.

Հարությունյան  Հասմիկ

հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

 24.

Հովհաննիսյան  Մարիետա

«Մանկավարժություն և մեթոդիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրս

 25.

Ղազարյան        Արմինե

քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ

 26.

Մարկոսյան     Սվետլանա

«Դեղագործական քիմիա»  մասնագիտության  2-րդ կուրս

 27.

Մելիքյան          Արթուր

գրադարանի տնօրեն

 28.

Մելիքյան          Նարինե

«Կենսաբանություն»  մասնագիտության  2-րդ կուրս

 29.

Մովսիսյան        Ֆելիքս

պատմության  ամբիոնի վարիչ

 30.

Շահվերդյան     Թերեզա

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

 31.

Ոսկանյան        Արման

իրավաբանական բաժնի պետ

 32.

Պողոսյան         Ալբերտ

բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

 33.

Պողոսյան        Սվետա

«Ինֆորմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրս

 34.

Սանթոյան        Արեն

գիտության և միջազգային կապերի գծով պրոռեկտոր

 35.

Սարգսյան       Արմինե

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության մագիստրատուրա 1-ին կուրս

 36.

Վարդանյան     Զարուհի

կենսաբանաքիմիական  ֆակուլտետի դեկան

 37.

Վարդանյան     Լուսիկ

օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

 38.

Վիրաբյան        Մարտուն

տնտեսական մասի վարիչ

 39.

Փարսադանյան Սմբատ

ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ

 40.

Փիլոյան            Վալերի

գրականության ամբիոնի վարիչ

 

 

Պատմության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Ուխտագնացություն Հովհան

8-րդ դարում, երբ Հայաստանը բաժանված էր արաբների ու

Մանրամասն

Պորտուի համալսարանի

Ապրիլի 11-ին Վանաձորի պետական համալսարանի հասարակության և

Մանրամասն

Ռուսաց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

«Spelling Bee» մրցույթի

Գարնան գալուստը անսովոր աշխուժություն է առաջ բերում  ՎՊՀ

Մանրամասն

Հայոց լեզվի մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Հայ գրականության մարզային

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն

Քիմիայից մարզային օլիմպիադայի

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  պետական համալսարանը 2018 թ.

Մանրամասն