поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հոգեբ. և սոց. ամբիոն

Էլեկտրոնայն կրթական տեղեկատվական միջավայրում ուսումնական գործընթացն իրականացնելու մասին

Հեռավար ուսուցման ժամանակացույց կազմելու մասին

ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՐԱՆԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Ելնելով ՀՀ-ում հայտարարված արտակարգ իրավիճակի պայմաններում ուսումնական պարապմունքների

Back to top