поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2019Թ.  ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  26-ԻՆ` ԺԱՄԸ  11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ

ՊԱՇՏՈՆԸ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Վանաձորի  Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան>> հիմնադրամին անհրաժեշտ է  Լրագրության առարկայական կաբինետի լաբորանտ (0.5 դրույք):

Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման (զեղչերի) դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև հոկտեմբերի 21-ը:

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանում սկսվել է փաստաթղթերի ընդունումը  

ՊԱՇՏՈՆԸ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՄԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՄՐՑՈՒՅԹ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Back to top