поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

2020թ.-Ի ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-ին Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական  համալսարանը անցկացնելու է ասմունքի մրցույթ՝

Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի նախաձեռնությամբ փետրվարի 19-ին՝

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» (այսուհետ՝ ՎՊՀ) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, առաջնորդվելով հիմնադրամի կանոնադրությամբ և ռեկտորի ընտրության կանոնակարգով,

2020Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 30-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ

Բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի ամբիոնի նախաձեռնությամբ փետրվարի 21-ին՝

Առկա և հեռակա համակարգում սովորող սիրելի՛ ուսանողներ, Վանաձորի պետական համալսարանը 

Back to top