поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

  Տեղեկացնում ենք , որ Երևանի Գիտության և մշակույթի ռուսական կենտրոնը, Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղը և Հայաստանի ռուսական բուհերի ուսանողների ասոցիացիան համատեղ հայտարարում են մրցույթ՝ «Տարվա լավագույն ուսանող» խորագրով:

    Վանաձորի պետական համալսարանը հայտարարում է բակալավրի կրթական ծրագրերով հեռակա ուսուցման համակարգի ընդունելություն` ռազմական գործողությունների և COVID-19 հիվանդության պատճառով փաստաթղթերի ընդունման սահմանված ժամկետում դիմում-հայտ չներկայացրած անձանց համար:

 Եվրամիության կողմից ֆիանսավորվող AII4R&D նախագծի շրջանակներում կազմակերպվում են առցանց դաընթացներ` հետևյալ ուղղություններով․

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  Հ.  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎ.  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է  ժ. 02.01  «ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ»  ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ  2020-2021  ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ`  ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ,  ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ  ՎՃԱՐԻ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ  (ԱՆՎՃԱՐ):

  ՎՊՀ գիտահետազոտական աշխատանքների, նորարարությունների և համագործակցության բաժինը հավաքագրում է կամավորական սկզբունքով աշխատելու ուսանողների, որոնք կարող են

    Հայաստանի Հանրապետության «Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների լավագույն առաջադիմությամբ ուսանողների անվանական կրթաթոշակների տրամադրման» կարգի

Back to top