поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամը հայտարարում է մրցույթ՝ հետևյալ պաշտոնները զբաղեցնելու համար:

Ամբիոնի վարիչի

  • Գրականության ամբիոնի - բ.գ.դ., պրոֆեսոր և/կամ բ.գ.թ., դոցենտ

 

Ասիստենտի

  • Կենսաբանության ամբիոնի - Ֆիզիոլոգիա - 1 հաստիք, կ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
  • ՖԴ և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի - 1 հաստիք, մ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ
  • Մաթեմատիկայի ամբիոնի - 0.5 հաստիք, ֆ.մ.գ.թ. կամ մ.գ.թ. կամ առնվազն 3 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանքի ստաժ

Դասախոսի

  • Քիմիայի ամբիոնի - 0.5 հաստիք (դեղաբանություն), առնվազն 2 տարվա մանկավարժական կամ բուհական աշխատանքի փորձ

 

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել ըստ  գոյություն ունեցող կանոնակարգի / տես՝  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի մրցութային ընտրության եվ պաշտոնների տեղակալման

կանոնակարգ, ՎՊՀ կայքէջ` https://vsu.am/karg/2019/profesor-yntrutyun-196.pdf հղմամբ:

Փաստաթղթերը ներկայացվում  են ՎՊՀ ընդհանուր բաժին:

Փաստաթղթերը ներկայացնելու ժամկետը` մեկ ամիս սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից /10.07.2019-10.08.2019թթ./:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար դիմել համալսարանի գիտական մաս, հեռախոս`  2-09-17,  0322 4-18-55-146:

Մեր հասցեն. ՀՀ, 2001, ք.Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36   

           

            «Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամ

Թերթի հղումը

 

Back to top