поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Էլեկտրոնայն կրթական տեղեկատվական միջավայրում ուսումնական գործընթացն իրականացնելու մասին

Ղեկավարվելով «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 27-րդ հոդվածով՝

Հրամայում եմ

Back to top