поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ժնևի համալսարանը (UNIGE) «MEIG» ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է մրցույթ եվրոպական և միջազգային կառավարման մագիստրոսական լրիվ ծրագրով ուսումնառելու համար

(Master of Advanced Studies in European and International Governance)։
Առավել մանրամասն տեղեկություն կարելի է ստանալ հետևյալ հղումներով․
Դիմում հայտ https://drive.google.com/file/d/1-wWE7qdF183hH98VprgVTqOG2OPEWS3f/view?usp=sharing

Ծրագրի մասին․ https://drive.google.com/file/d/1jxdZbXsuyLl55HBJqCjRRZQjoxcBwFvj/view?usp=sharing

Master of Advanced Studies in European and International Governance։

 

https://drive.google.com/file/d/1UrUgtFHVVK4tclnbTwijDO_Ib1EsJDfT/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/

https://drive.google.com/file/d/1K4DGDXx12SaBsXWafb6R9kCfszzKMYoi/view?usp=sharing

Back to top