поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2020Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 25-ԻՆ` ԺԱՄԸ 11.00 – ԻՆ,

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՓՈՔՐ ԴԱՀԼԻՃՈՒՄ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ
ՕՐԱԿԱՐԳ

1.«ՎՊՀ առցանց դասավանդման գործընթացի վերաբերյալ  դասախոսների կարծիքի» ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն

Զեկ.որակի ապահովման կենտրոնի

 ղեկավար Մ.Շահվերդյան

2.Ֆինանսների օգտագործման և կառավարման իրավական դաշտի բարելավման աշխատանքների խնդիրները:

Զեկ.ՖՌԿ բաժնի վարիչ Ղ.Ղուկասյան

3.«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի 2020/2021 ուստարվա առկա ուսուցմամբ  մագիստրոսի կրթական ծրագրով,   բակալավրի  ու անընդհատ և ինտեգրված կրթական ծրագրով (առկա,հեռակա) ընդունելության մասնագիտությունների վարձավճարների հաստատում:

           Զեկ.`ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Գևորգյան

4.Ընթացիկ հարցեր:

4.1.2019-23ուս.տարվա ասպիրանտուրայի /հեռակա ուսուցմամբ/ ուսանող Հենրի Մատինյանի ուսումնահետազոտական  անհատական  պլանի հաստատում /մասնագիտություն՝ է.00.01 հայոց պատմություն/:

Զեկ. գիտական աշխատանքների գծով

 պրոռեկտոր Ա.Սանթոյան

 

 

Ծանոթություն.-   ա) Հիմնավորումները, հաղորդումները և առաջարկները ներկայացնել գրավոր`գիտ.խորհրդի նիստից 3 օր  առաջ:

                           բ) Որոշումների  նախագծերի հետ կարող եք ծանոթանալ  ամբիոններում  /համակարգիչների մեջ` ներքին ցանցում`վարչական-գիտ.-թղթապանակ «Գիտ.խորհուրդ –25.06.2020թ.»/:

                           գ) Գիտական խորհրդի նիստը կանցկացվի առցանց` «Zoom» համակարգով:`  https://us04web.zoom.us/j/3211407597?pwd=UzJGdlVrdUJZZXk4V3ZCRko5QkhDUT09 

 

Գիտքարտուղար                                                  Ս.Բեժանյան

15.06.2020թ.

Back to top