поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ուսումնառության հնարավորություն Գվիդո Կառլիի անվան հասարակական գիտությունների միջազգային համալսարանում, Իտալիա

Հռոմի Գվիդո Կառլիի անվան հասարակական գիտությունների միջազգային համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն օտարերկրյա դիմորդների համար։ Համալսարանը բաղկացած է չորս բաժիններից՝ բիզնես և կառավարում, տնտեսագիտություն և ֆինանսներ, իրավագիտություն և քաղաքագիտություն:

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը անհատական հանդիպումներ է կազմակերպում բակալավրի և մագիստրատուրայի ուսանողների հետ՝ առցանց ձևաչափով: Դասախոսները ուսանողներին են ներկայացնում նաև իրենց դասավանդած դասընթացների վերաբերյալ ցուցադրություններ, որոնց ընթացքում ուսանողները կարող են իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղղել դասախոսներին, ինչպես նաև կազմակերպել քննարկումներ տվյալ դասընթացը վարող դասախոսի հետ: Այս ամենը ևս իրականացվում է հեռավար կարգով:

Back to top