поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Հրավեր մասնակցելու սարքավորումների ձեռքբերման բաց գնառաջարկի առաջին փուլին Հայաստանի բուհերի համար

Պայմանագիր առաջարկող հաստատությունը՝ Եվրասիա միջազգային համալսարանը (այսուհետ՝ Կապալառու), սույնով հրավիրում է մասնակցելու երկու փուլով անցկացվելիք սարքավորումների ձեռքբերման բաց գնառաջարկին նախագծի 9 գործընկեր Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար Էրազմուս+ CBHE (#609850-AM-2019-EPPKA2-CBHE-SP) «Դոկտորական կրթության բարեփոխումը Հայաստանում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան» (ARMDOCT) նախագծի շրջանակում: Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք հետևյալ հղումով` http://armdoct.com/invitation-to-the-first-stage-of-an-open-tender-for-equipment-procurement-for-armenian-heis/

Back to top