поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Համալսարանի «Կրթական բարեփումների և վերապատրաստման կենտրոն»-ը կազմակերպում է դասախոսների եռօրյա վերապատրաստման դասընթացներ, որոնք միտված են դասավանդման և ուսումնառության նորարարական և տեխնոլոգիա­պես հագեցած ժամանակակից մեթոդների ուսուցմանը:

Դասընթացները կվարեն ERASMUS+ PRINTeL «Փո­փոխություն լսարանում. նորա­րա­րական դասավանդման և ուսումնառության օժան­դակում՝ Արևելյան գործ­ընկե­րության երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձա­ռության բարելավման նպատակով» նախագծի շրջանակներում Եվրոպական համալսարաններում վերապատրաստված բուհի վեց դասախոսներ.

 

հ/հ

Դասանավանդողի ազգանուն, անուն

Դասընթացի անվանումը

Դասընթացի օրերը

1.

Առաքելյան Աննա

Արդյունավետ առցանց դասընթացի նախագծում

Ապրիլի 5, 6, 7

2.

Դանիելյան Արինա 

Հիբրիդային/համակցված դասավանդում և ուսումնառություն. առցանց դասընթացի նախագծում և ձևավորում

Ապրիլի 8, 9, 12

 

3.

Միրզոյան Վանանե 

Հիբրիդային/համակցված դասավանդում և ուսումնառություն. առցանց դասընթացի նախագծում և ձևավորում

Ապրիլի 13, 14, 15

 

4.

Խաչատրյան Աննա

Տեսանյութը  որպես հեռավար ուսուցման գործիք արտակարգ իրավիճակներում աշխատող ուսուցիչների համար

Ապրիլի 16, 19, 20

5.

Բաբուրյան Հերմինե

Տեսանյութը  որպես հեռավար ուսուցման գործիք արտակարգ իրավիճակներում աշխատող ուսուցիչների համար

Ապրիլի 21, 22, 23

6.

Բրուտյան Մարիա  

Առցանց ակտիվ դասավանդում և ուսուցում:  փորձառություն տեխնոլոգիաներով 

Ապրիլի 26, 27, 28

7.

Ղազարյան Քրիստինե

Դասախոսների՝ թվային տեխնոլոգիաների աջակցությամբ ուսումնառության և կոմպետենցիաների շրջանակը

Ապրիլի 28, 29, 30

 

Դասընթացի ավարտին կտրվի վկայական:

Վերապատրաստումն իրականացվելու է առցանց:

Մասնակցության նպատակով դիմումները կարող են ներկայացվել «Կրթական բարեփումների և վերապատրաստման կենտրոն»

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվում է  ս/թ  ապրիլի 1-ը:

 

 

 

Back to top