поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«Ֆիզիկական քիմիա» առարկայի ասպիրանտուրայի ընդունելության մասնագիտական քննությունը տեղի կունենա հուլիսի 6-ին ժամը 1200 - ին,   ՎՊՀ երկրորդ մասնաշենքի թիվ 45 լսարանում:

Back to top