поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» կազմակերպությունը 2012 թ.-ից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը»

(առավելագույնը մինչև 100,000 դրամի փոխհատուցում յուրաքանչյուր կիսամյակի համար), որին մասնակցել են ԱՐԵԳԱԿ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպության վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները, այդ թվում՝ նաև Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ուսանողները:

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը» 2019-2020 թթ. ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի համար:

 

Գոհար Գրիգորյան 

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամի տնօրեն

Back to top