поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

«Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով

 3-րդ գիտաժողովի հայտարարության տեքստը և շրջաբերական նամակը

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ՎՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնին կից արդեն գործում է Ռեսուրս կենտրոնը,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ/ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈՐՏՈՒԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ, ԷՐԱԶՄՈՒՍ+

 2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» կազմակերպությունը 2012 թ.-ից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը»

Back to top