поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բանասիրական ֆակուլտետ

2019-20ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ՎՊՀ Օտար լեզուների ամբիոնին կից արդեն գործում է Ռեսուրս կենտրոնը,

Առկա և հեռակա համակարգում սովորող սիրելի՛ ուսանողներ, Վանաձորի պետական համալսարանը 

Եվրոպական  միության և Եվրոպայի խորհրդի կողմից ֆինանսավորվող «Աջակցություն դատական բարեփոխումների իրականացմանը՝ Հայաստանում դատական իշխանության անկախության և արհեստավարժության ամրապնդումը»

 2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Back to top