поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան

Բանասիրական ֆակուլտետ

Առկա և հեռակա համակարգում սովորող սիրելի՛ ուսանողներ, Վանաձորի պետական համալսարանը 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալ Գրիշա Թամրազյանի ստորագրությամբ բուհերի ռեկտորներին ուղղված 

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» (այսուհետ՝ ՎՊՀ) հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը, առաջնորդվելով հիմնադրամի կանոնադրությամբ և ռեկտորի ընտրության կանոնակարգով,

2019-20ԹԹ. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ  2-ՐԴ  ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը հայտարարում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2020 թվականի մրցանակի մեկնարկը:

Back to top