поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Հայտարարվում է մրցույթ՝ «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հենակետային վարժարանի ինֆորմատիկայի

Ամերիկյան խորհուրդներ

 2019-20 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանը սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար

ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է ՀԱՅՑՈՐԴՆԵՐԻ 2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

«Մաթևոսյանական արձագանքներ» խորագրով

Back to top