поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ֆակուլտետում ուսուցում է իրականացվում հետևյալ մասնագիտություններով`

Բակալավրիատի ծրագրով`

Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Կերպարվեստ և գծագրություն (միայն առկա) 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Երաժշտական կրթություն (միայն առկա) 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Սոցիալական մանկավարժություն 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Մանկավարժություն և սոցիոլոգիա (միայն հեռակա) 
որակավորումը` մանկավարժության բակալավր

Մագիստրատուրայի ծրագրով`

Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
որակավորումը` մանկավարժության և հոգեբանության մագիստրոս

Կրթության կազմակերպում 
որակավորումը` մանկավարժության մագիստրոս

Մանկավարժության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1969թ.:

Մինչև օրս մանկավարժության ֆակուլտետը թողարկել է շուրջ 7000 շրջանավարտ, իսկ այժմ առկա և հեռակա համակարգերում ունի 826 ուսանող: ‎ֆակուլտետին սպասարկում են մանկավարժության, հոգեբանության, արվեստի ամբիոնները, որոնցում աշխատում են գիտությունների դոկտորներ, թեկնածուներ, ինչպես նաև կերպարվեստի և երաժշտության բնագավառում հանրապետությունում հայտնի անուններ: Արվեստի ամբիոնը կազմակերպում է ուսանողների ինչպես դիպլոմային, այնպես էլ բացօթյա (պլեներ) աշխատանքների ամենամյա ցուցահանդեսներ, որոնք վերածվում են մշակութային իրադարձության ոչ միայն բուհի, այլև Վանաձոր քաղաքի և մարզի բնակչության համար: Ամբիոնը գործում է թիվ 6 դպրոցի մասնաշենքում և դարձել է արվեստի յուրօրինակ օջախներից մեկը քաղաքում: 
Ֆակուլտետում գործում է հոգեբանության և մանկավարժության կաբինետ: 
Կաբինետի վարիչ` Մանե Սերժիկի Սարգսյան:


Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանն է Թերեզա Սարգսի Շահվերդյանը:

Ծնվ.17.07.1945 թ., Ալավերդու շրջան, գյուղ Այգեհատ, ՀՍՍՀ:

1968 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետը: Բանասիրական գիտությունների դոկտոր (2008 թ.), պրոֆեսոր (2010 թ.): Վարում է «Հայոց գրական լեզվի պատմություն», «Հնչյունաբանություն», «Բառագիտություն», «Շարահյուսություն (պարզ և բարդ նախադասություններ)», «Արդի ոճագիտության հիմնահարցեր» դասընթացները: Զբաղվում է հայոց լեզվի պատմության, արդի հայոց լեզվի և ոճագիտության հարցերով:

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2018թ.ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կրթական ծրագրեր

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Բեռնել կրթական ծրագիրը
(.rar ֆորմատով)

011301.03.6

Սոցիալական մանկավարժություն

(առկա , հեռակա)

011301.01

Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական) (առկա , հեռակա)

031301.01.6

Հոգեբանություն (առկա , հեռակա)
011401.6

 

Կերպարվեստ և գծանկարչություն (առկա)  
011401.13.6 Երաժշտական կրթություն (առկա )  

031301.01.07

Հոգեբանություն (առկա )(մագիստրատուրա)  
  Անձի հոգեբանություն և խորհրդատվություն (հեռակա)(մագիստրատուրա)  
011102.05.7 Կրթության կառավարում (առկա )(մագիստրատուրա)

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014-2015 ԹԹ. ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

031301.1.06 «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

011301.01.6 «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

051300 «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

011401.11.6 «ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

011401.13.6 «ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ սովորող ուսանողների համար

031301.01.7 «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ՍՈՎՈՐՈՂ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 2016 – 2017 ՈՒՍՏԱՐԻ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻՑ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ 2016-17 ՈՒՍՏԱՐԻ a>

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ (ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ)» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016-2017 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016-17 ՈՒՍՏԱՐԻ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 2016-17 ՈՒՍՏԱՐԻ

ԹՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ 2016-17 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2016-2017 ՈՒՍ. ՏԱՐԻ

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2016-2017 ՈՒՍ.ՏԱՐԻ

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 2016 – 2017 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ (ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ)

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ (<<ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ>>) ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԲԱԺՆԻ ՀԱՄԱՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ ԱՌԱՐԿԱՅԻՑ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏԻ ԴԱՍ. ՄԵԹՈԴԻԿԱ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

Հեռ.՝ (0322) 2-34-19

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top