поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Կայքի նոր տարբերակը`

new.vsu.am

ՎՊՀ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ  2020 

ՎՊՀ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ  ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ) ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ  ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ) ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ hոկտեմբեր 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ սեպտեմբեր 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ հունիս 2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019թ ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՎՊՀ հիմնադրամի աշխատավարձ Ապրիլ 2019 (48.851.810 ՀՀ դրամ)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019 թ. ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՓՈՓՈԽՎԱԾ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2018Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՎՊՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019Թ. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ (1-ԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿ)

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՆԿԱԽ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2018Թ. ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2019Թ. ՀԱՄԱԽԱՌԸ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ (ՆԱԽԱԳԻԾ)

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ 2017Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 2016Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 2016 ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2016 (ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (ԱՌ 01.11.2015թ)

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ (ԱՌ. 01.01.2015թ)

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2016Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016թ. ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2015Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2015թ. ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2014Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2014Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 2014Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԵԿՏՈՐԻ 2015 Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԵԿՏՈՐԻ 2014 Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԵԿՏՈՐԻ 2013Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՌԵԿՏՈՐԻ 2012Թ. ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Back to top