поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«Վանաձորի պետական համալսարանի տեղեկագիրը» ներառված է ԲՈԿ-ի` ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի, 2015 թ.-ից գործող պարբերականների ցանկում: «Տեղեկագիրը» լույս է տեսնելու տարին երկու անգամ` երկու պրակով`

  1. Ա պրակ, «Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա», պատասխանատու քարտուղար` բ. գ. թ. Դ. Վ. Գյուլզատյան,
  2. Բ պրակ, «Բնագիտական գիտություններ, դրանց դասավանդման մեթոդիկա»,  պատասխանատու քարտուղար` ֆ. մ. գ. թ. Մ. Հ. Թովմասյան:

Հոդվածները տրամադրվում են պատասխանատու քարտուղարներին այս տարվա ընթացքում՝ մինչև ապրիլի 15-ը և հոկտեմբերի 15-ը:

«Հոդվածին ներկայացվող պահանջները» ներկայացված են «Հավելված 1»-ում: «Գիտական տեղեկագրի» հրատարակման կարգը առկա է ՎՊՀ կայքէջում:

Մասնակցության հայտերը և հոդվածները անհրաժեշտ է ուղարկել պատասխանատու քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին` հետևյալ հասցեով`

Դ. Վ. Գյուլզատյան – Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։,  հեռ. 077800885

Մ. Հ. Թովմասյան –    Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։,  հեռ. 093629418

Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել հեռ. (0322) 4-18-53:

 

2021

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2021

Բովանդակություն / ամբողջական գիրքը/,

 Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Ա-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2021

Բովանդակություն / ամբողջական գիրքը/,

 Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Բ-Խմբագրական խորհուրդ

 

 

2020

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2020

Բովանդակություն / ամբողջական գիրքը/,

 Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Ա-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2020

Բովանդակություն / ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Բ-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2020

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/,

 Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Ա-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2020

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/,

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/  

Բ-Խմբագրական խորհուրդ

 

 

2019

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2019

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Ա-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2019

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/,  

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

Բ-Խմբագրական խորհուրդ

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2019

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2019

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

 

 

2018

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2018

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2018

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/,  

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

 

 

2017

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2017

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2017

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

2016

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2016

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2016

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

2015

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2015

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Երևան: 2015

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

2013

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՖԻԶԻԿԱ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Վանաձոր: 2013

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձոր: 2013

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

2012

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՖԻԶԻԿԱ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն /ամբողջական գիրքը/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/ 

ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
Թեստային վարժությունների ձեռնարկ
Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն

ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇԻՎ
Վանաձոր: 2012

Բովանդակություն

2011

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն / ամբողջական գիրքը/

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ Բ պրակ

Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն /ամբողջական գիրք/, 

Բովանդակություն /ըստ հեղինակների/

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Վանաձոր: 2011

Բովանդակություն

2010

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ)

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Վանաձոր: 2010

Բովանդակություն

2009

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ (ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Վանաձոր: 2009

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բովանդակություն

2007

ԲԱՆԲԵՐ 1: Գիտական աշխատություններ -2

Վանաձոր: 2007
Ժողովածուն բովանդակում է հասարակագիտական աշխատություններ:

Բովանդակություն

 

Back to top