поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մալումյան Գայանե

Կերպարակերտումը գրողի և պատմողի հայեցակետերից՝ ըստ Դովլաթովի «Մերոնք» նովելաշարի 

Սահակյան Հեղինե, Մաթևոսյան Սյուզաննա

Վ. Նաբոկովի «Կամերա օբսքուրա» վեպը. կուրության մոտիվն ու Ա. Ռեմիզովի ստեղծագործությունները 

Փիլոյան Վալերի

Տագնապներ վասն հիշողության

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ղուլյան Յուրիկ

Պարենային խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում (1919 թ. հունվար – 1920 թ. նոյեմբեր) 

Մելիքյան Արթուր

S 89.4 պարթևական դրամների վերամեկնաբանություն 

Մովսիսյան Ֆելիքս

Կ. Պոլսի «Համազգեաց ընկերության» առնչությունները մասոնության հետ

Սահակյան Աշոտ

ՀԲԸՄ գործունեությունը Խորհրդային Հայաստանում 1920-ական թվականներին 

Ցականյան Ռուսլան

Արքայական տիտղոսաշարերն Աքքադում

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Աղաջանյան Սամվել

Աղյուսակների և սխեմաների օգտագործումը «Ճորտատիրական իրավունքի վերացումը Ռուսաստանում» թեմայի սեմինար պարապմունքի ժամանակ 

Եդոյան Անուշ, Գևորգյան Վարդուհի

Մայրենիի միասնացված դասերին երականական նյութի և որոշ առարկաների ինտեգրումը՝ որպես ուսուցման արդյունավետ միջոց 

Հովհաննիսյան Անահիտ

Մանկավարժական կոմպետենցիաների ձևավորումը գործարար խաղի միջոցով  

Back to top