поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Խաչատրյան Գուրգեն

Նվազափաղաքշական ձևույթներով կազմությունները հայրեններում 

Ղուկասյան Շողիկ

Գրաբարի խոնարհման համակարգի զարգացումները 10-րդ դարի գրականության մեջ

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Դանիելյան Տարոն

Գովազդի և գովազդային գործունեության քննադատությունը «Մշակ» լրագրում (1893 – 1918 թթ.) 

Համբարձումյան Նաիրա

Մուշեղ Իշխանը արձակագիր և դրամատուրգ

Հովիվյան Գայանե

Ֆանտաստիկ հոգեբանություն

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Բրուտյան Մարիա

Հայոց մեծ եղեռնի և հույների ցեղասպանության համեմատական վերլուծությունը հունական պատմագրությունում 

Խաժակյան Վաչագան

Միջնադարյան գրական հուշարձանները հայ-բուլղարական առնչությունների մասին 

Չատինյան Զոյա

Կանանց մասնակցությունը 19-րդ դարի գավառահայ հասարակական ընկերությունների գործունեությանը                


ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Անանյան Մարիետա

Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի 2017-2018 թթ. հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

Ազատական մշակույթի ինստիտուտային համակարգի սոցիոմշակութային գործառույթները 

Հարությունյան Անի

Մտակեցվածքի կառուցվածքային պատկերն ըստ զարգացման փուլերի 

Հովհաննիսյան Սիլվա

«Մշակութաբանություն» առարկայի սահմանումները տեսական-մեթոդաբանական դիտարկումների շրջանակում (դասախոսական տեքստ)

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Անտոնյան Աննա

Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների ուսուցումը տարրական դասարաններում 

Առաքելյան Աննա

Շրջված լսարանը՝ որպես ակտիվ ուսուցման մոդել 

Խաչատրյան Հասմիկ

Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների բառապաշարի հարստացման միջոց

Back to top