поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Էքսուզյան Սուրեն

Ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն բազմանդամի արժեքի հաշվման խնդրի օրինակով

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստախով Դմիտրի

Նոր տվյալներ Albicoma kaptshagaica Lehr, 1986 (Diptera: Asilidae) կտիրի տարածվածության, կենսաբանության և էկոլոգիայի մասին 

Եդոյան Ռաֆիկ

Ծանր մետաղների (Mn, Zn, Se) գաղթի դինամիկան հողից մոշենու օրգաններում 

Վարդանյան Զարուհի, Բայրամյան Լիլիա

Ենթանտառի տեսակային կազմը Վանաձորի շրջակա անտառներում 20-րդ դարի 90-ականների անտառահատումներից հետո

 

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բաղդասարյան Սասուն, Բաղդասարյան Ռուզաննա

Լոռու մարզի լանդշաֆտային պլանավորման սխեմայի մշակումը

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Բարսեղյան Գրիգոր

Մարզական բարձր արդյունքների ցուցադրման հոգեբանամանկավարժական դրույթները

Back to top