поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դանիելյան Արինե

A + Suf = N և հարակից կաղապարներով ածանցային նշանակերտների տիպաբանությունը՝ ըստ նշանակյալների

Ներսեսյան Շուշան

Քույր հասկացության իմաստային ընկալումները հայերենում

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Համբարձումյան Նաիրա

«Մայր», «տուն» և «սեր» խորհրդանշանները Մուշեղ Իշխանի պոեզիայում 

Սարոյան Նռանե

Թումանյանական քառյակի տաղաչափական առանձնահատկությունները 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հարությունյան Անի

Կոնֆլիկտային խոսույթի կայացման փիլիսոփայական բնութագիրը և լուծման որոշակի նախատիպերը 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ալչանգյան Մելինե

Պետական գույքի մասնավորեցումը ՀՀ-ում

Դավթյան Հասմիկ

Աշխատողների հակամոտիվացիայի պատճառները և ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Հովհաննիսյան Անահիտ, Դանիելյան Լյուդմիլա

Կրտսեր դպրոցական տարիքի «ռիսկի խմբի» երեխաների սոցիալականացման առանձնահատկությունները

Հովհաննիսյան Նարե

Ներառական կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրները հանրակրթական դպրոցում

Գրիգորյան Յուրա, Մուրադյան Հայկ

Կրտսեր դպրոցականների առողջ ապրելակերպի ձևավորման առանձնահատկությունները ընտանիքում     

 

Back to top