поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՖԻԶԻԿԱ

Քոչարյան Վիլեն

Ջերմադինամիկայի օրենքները հոսող միջավայրերում

 

ՔԻՄԻԱ

Դավիթավյան Ռուզաննա, Ղալայան Անուշ

Բնակչության և դեղատան աշխատակիցների տեղեկացվածության մակարդակը մանրէների դիմակայունության վերաբերյալ

Խուդավերդյան Օֆելյա, Հովսեփյան Վարդուհի

Կարմիր և կանաչ պղպեղների հակաօքսիդանտային հատկությունների ուսումնասիրումը ջերմային տարբեր մշակումների ենթարկելիս

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Լալայան Արթուր

Hadoop միջավայրում տվյալների սեղմման մեթոդների ազդեցության վերլուծություն

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Ավանեսյան Լիդա, Աբրահամյան Տաթևիկ

Հեքիաթը՝ որպես կրտսեր դպրոցականների մեջ մաթեմատիկայի նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորման միջոց            

Հարությունյան Նաիրա

Նախագծային-հետազոտական գործունեությունը՝ որպես քիմիայի ուսուցման արդյունավետ միջոց 

 

Back to top