поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Բաղրամյան Գոհար

Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը

Աներ, աներձագ, որդի ազգակցական անունների իմաստային զարգացումները միջին հայերենում

Մատինյան Անահիտ

Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական առանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկում. ձևաբանական մակարդակ

Չոփուրյան Գայանե

Անցյալ կատարյալի արտահայտությունը միջինհայերենյան արձանագրություններում

Պողոսյան Ալբերտ

Երկբաղադրիչ բայական դարձվածային միավորների ընդմիջարկումը

 

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Համբարձումյան Նաիրա

Մուշեղ Իշխանի «Տառապանք» ժողովածուն. մարդերգությունը

Սահակյան Հեղինե, Երգենյան Անի

Ս. Եսենինի «Պարսկական մոտիվներ» բանաստեղծական շարքը և Շահանե Թալյանը՝ որպես արևելյան կնոջ կերպարի նախատիպերից մեկը

Փիլոյան Վալերի

Սփյուռք օվկիանոսը և մի մարդ (Ռ. Հատտեճյանի «Առաստաղ» և «Առաստաղին միւս կողմը» վեպերը)

 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Կոստանդյան Նունե

Ժամանակակից ընտանեկան խորհրդատվության նպատակները և հոգեբան – խորհրդատուին ներկայացվող պահանջները

 

 

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գասպարյան Քրիստինե

«Մասիս» պարբերականն արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժման մասին

Կոստանդյան Դավիթ

Ղևոնդ Հովնանյանը 1821-1829 թթ. հունական ազգային-ազատագրական պայքարի մասին

Կոստանդյան Լուսինե

Հայ օդաչուների մասնակցությունը խորհրդա-ճապոնական պատերազմին

Ղուլյան Յուրիկ

Հայաստանի կարիքների համար ադրբեջանից ապրանքների ձեռքբերման հարցը 1918-1920թթ. 

Մատինյան Հենրի

Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայաստան-Լեհաստան հարաբերություններում 1990-ական թվականներին

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Թադևոսյան Սուրեն

Լեհաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի վերաձևումները 2005-2011 թվականներին

 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

Հարությունյան Վիկտորյա

ՀՀ բիզնես միջավայրում կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության բարձրացման հնարավորությունների վիճակագրական վերլուծությունը

 

 

ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 

Եթիմյան Գագիկ

Մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

 

Բաղդասարյան Լիլիթ

Հեղինակային սոցիալ-մանկավարժական մտային մոդելներ

Էմինյան Գագիկ

Ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացում մինի դասընթացի ներդրումը՝ որպես արդյունավետության պայման

Հարությունյան Արմեն, Մարուքյան Լուսինե

Ժ. Ժ. Ռուսոյի «էմիլ կամ դաստիարակության մասին»  վեպ-տրակտատի հրատարակության պատմությունը և արժևորումը

Հարոյան Լիզա

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործընթացը վտանգող գործոնները

Հովհաննիսյան Նարե

Սահմանափակ հնարավորություններով երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հնագույն քաղաքակրթությունից մինչև մեր օրեր

Միրաբյան Լուսիկ

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում

Վիրաբյան Քարմիլե

Մանկապարտեզում մեծահասակների և երեխաների համատեղ աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության պայմանները

 

 

Back to top