поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ, Սահակյան Զարինե

Պյութագորյան բեկյալներ, պյութագորյան բազմանկյուններ

 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ

Էքսուզյան Սուրեն

Հաստոցների վրա դետալների մշակման տարբեր բարդության խնդիրներ

 

ՔԻՄԻԱ

Խանզադյան Հասմիկ, Պողոսյան Արփինե

Լոռու տարածաշրջանում աճող չիչխանի (Hippophae rhamnoides) պտուղներում հանքանյութային բաղադրության վերլուծություն

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Վարդանյան Զարուհի, Բայրամյան Լիլիա, Զալինյան Սերգեյ, Մխիթարյան Հասմիկ

Բուսական հումքից բնական ծագման ներկանյութի ստացում

Գրիգորյան Հասմիկ, Աղաջանյան Տաթևիկ

Կոլորադյան բզեզի զարգացման և բազմացման առանձնահատկությունները Լոռու մարզում 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

Նիկողոսյան Գագիկ

Հաշվարկման հարմար համակարգի ընտրության կարևորությունը ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի խնդիրներ լուծելիս

Նահապետյան Պարզիկ

Հարթաչափության դպրոցական դասընթացի աքսիոմների համակարգի անհակասելիությունը

Օհանյան Հեղինե, Քանարյան Գայանե

C++ ծրագրավորման լեզվում «Ֆունկցիաներ» թեմայի դասավանդման մեթոդիկայի որոշ հարցեր

Ղուկասյան Ասյա, Նավոյան Հռիփսիմե

Ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը մի քանի խնդիրների լուծման արդյունքների կիրառմամբ

Սարուխանյան Ալվարդ

7-րդ դասարանի երկրաչափական հասկացությունների սահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին 

Թորոսյան Անուշ

Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի դասերին: «Դիագրամներ» թեմայի ուսուցման դաս-մոդել 

Back to top