поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Թերեզա Շահվերդյան

Միջինհայերենյան ածականների և մակբայների համեմատական վերլուծություն

 

Լուսիկ Վարդանյան, Զառա Ալեքյան

Well-ի միջանձնային գործառույթները քաղաքավարության դրական և բացասական ընկալումների համաշարում

 

Մարիամ Թորաբի

Սայաթնովագիտության լեզվաբանական ճյուղի մասին

 

Նաիրա Համբարձումյան

Պարոդիա և միֆ

 

Նռանե Սարոյան

Մոտավոր հանգերի առանձնահատկությունները Եղիշե Չարենցի քառյակներում

 

Էմինե Ռուխկյան 

«Հեռուստաալիքի ձևաչափ». հասկացության բնորոշումը, հիմնական հատկությունները և բաղադրիչները (ժամանակակից հայկական հեռուստատեսության օրինակով)

 

Անի Համբարձումյան

«Դիմակ» և «խամաճիկ» հասկացությունների արտահայտումը Լուիջի Պիրանդելլոյի «Հենրի IV» դրամայում

 

Ֆելիքս Մովսիսյան 

«Մասյաց աղավնի» պարբերականը Իտալիայի միավորման համար մղած պայքարում Վիկտոր Էմմանուիլ II-ի դերի մասին

 

Քրիստինե Գասպարյան 

«Մեղու» հանդեսը 1863 թ. արևմտահայ Ազգային սահմանադրության մասին

 

Հենրի Մատինյան 

Հայ-լեհական առևտրատնտեսական համագործակցությունը 1990-ական թվականներին

 

Զոյա Չատինյան 

Զմյուռնիայի «Աղքատախնամ» և «Աղքատասիրաց» ընկերությունները

 

Համլետ Սիմոնյան

Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման նախադրյալները

 

Աննա Գրիգորյան 

Անցումային հասարակություններում ազգ-պետությունների փոխակերպումների մի քանի հարցեր

 

Անի Հարությունյան 

Բախումնային (կոնֆլիկտային) խոսույթը՝ որպես անձի ու հասարակության ձևավորման անհրաժեշտ գործոն

 

Վահրամ Բաղդասարյան, Արփինե Ասլանյան 

Մարզի հանրատնտեսական զարգացման հիմնախնդիրների որոշման համար կիրառվող կյանքի որակի ինտեգրալային ցուցիչի կառուցման մեթոդաբանությունը

 

Ծովինար Կարապետյան, Սասուն Մինասյան 

Անորոշությունը նորամուծական կենսապարբերաշրջանի փուլերում

 

Արինե Ստեփանյան 

Զբաղվածության մակարդակի վրա ազդող գործոնները ՀՀ մարզերում

 

Նունե Կոստանդյան 

Այցելուի և խորհրդատու հոգեբանի դրդապատճառները և դրանց ազդեցությունը հոգեշտկման գործընթացի վրա

 

Մարգարիտա Շահվերդյան, Նունե Հովսեփյան 

«Փակ» անբարենպաստ ընտանիքների երեխաների հոգեբանական հիմնախնդիրները

 

Գայանե Առաքելյան, Գագիկ Էմինյան 

Ավագ դպրոցի նոր ձևավորվող հոսքային դասարանների դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպան և պլանավորման մի քանի առանձնահատկություններ

 

Մարգարիտ Ասատրյան 

Անձնակենտրոն կրթության առանձնահատկությունները մանկավարժական բուհում

 

Վաչագան Խաժակյան 

«Վերածնունդը 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում» թեմայի լուսաբանման նշանակությունը «Վերածննդի դարաշրջանը» դասընթացն ուսուցելիս

 

Կարինե Սարգսյան 

Ուսանողի խոսակցական լեզվի զարգացումը օտար լեզուների ուսուցման գործընթացում        

 

Քարմիլե Վիրաբյան, Արմինե Մանուկյան

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների զարգացումը խաղերի և խաղ-վարժությունների ընթացքում         

 

Սարգիս Փահլևանյան

Առողջություն ձևավորող կրթական տեխնոլոգիաները մարմնական դաստիարակության գործընթացում

 

Հովիկ Սարգսյան, Արկադի Սաֆարյան

Մարմնամարզական վարժությունների ուսուցման առանձնահատկությունները

 

 

 

Back to top