поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 Աշոտ Ավետիսյան, Լյուդվիգ Հակոբյան, Դավիթ Դավթյան, Տիգրան Խաչատրյան

Գործընթացի-լարման-ջերմաստիճանի ազդեցության մոդելավորումը «SYSTEMVERILOG»-ում իրական թվերով աշխատող մոդելների մեջ

 

Արթուր Մխիթարյան, Գոռ Աբգարյան, Նարեկ Ավագյան, Պետրոս Պետրոսյան

14 նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար ծերացման ատկությունների հետազոտումն արագագործ համեմատիչի օրինակով

 

Ռուբեն Սարգսյան, Տարիել Սիմոնյան, Կարեն Ավդալյան 

Շարժում գրանցող համակարգի միջոցով քառապտուտակի ինքնակառավարումը    

 

Ժորա Բաղդասարյան, Արևիկ Բաղդասարյան, Զարինե Սահակյան

Եռանկյան նորագույն երկրաչափության մի քանի խնդիրներ

 

Արմինե Հարությունյան, Աննա Ասլիկյան

Արյան տարբեր խմբեր ունեցող ուսանողների հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները 

 

Հասմիկ Մխիթարյան, Քրիստինե Կիրակոսյան 

Արծաթափայլ եղևնու ծիլերի ստացման առանձնահատկությունները Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանում        

 

Զարուհի Վարդանյան, Կարինե Գրիգորյան, Վարդուհի Հովսեփյան 

Թանթրվենի սև բուսատեսակի գեներատիվ օրգաններից ստացված հյութի հակաբակտերիալ հատկությունների ուսումնասիրումը  

 

Սուրեն Էքսուզյան

Նույն խնդրի լուծման տարբեր ալգորիթմների համեմատական վերլուծություն       

 

Արթուր Լալայան 

Մեծածավալ տվյալների մշակման միջավայրերում ալգորիթմների կատարման աշխատաժամանակի գնահատում        

 

Արեն Մայիլյան 

Տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման հեռավար համակարգի մշակումը      

 

Զաքար Ստեփանյան 

Ճանապարհների՝ ըստ որակի վերլուծության և քարտեզագրման ալգորիթմի մշակում և ծրագրային իրացում   

 

Հեղինե Օհանյան, Արմենուհի Կյուրեղյան, Գայանե Քանարյան 

Նվազագույն կմախքային ծառերը՝ որպես կապակցված ցանցերի արդյունավետ նախագծման մոդել       

 

Սասուն Բաղդասարյան, Մերի Առաքելյան 

Լոռու մարզի խոշոր գետերի լանդշաֆտաէկոլոգիական գնահատականը   

 

Գոհար Եղյան 

Լոռու և Տավուշի մարզերի զբոսաշրջային ներուժի համեմատական վերլուծություն       

 

Վարդան Մանուկյան 

Ֆիզիկական ընտրովի հարցերի իրացումը սահմանումների բազմամակարդակ ուսուցման գործընթացում           

 

Գագիկ Նիկողոսյան

Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հակասող ենթադրության մեթոդի որոշ կիրառությունների մասին         

 

Զարուհ Վարդանյան,  Անուշ Գևորգյան 

Կոլբի մոդելի կիրառությունը «Կենսաբանություն» մասնագիտության մասնագիտական դասընթացների դասավանդման ընթացքում    

Back to top