поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Կարինե

ՍՐԲԱՊԱՏԿԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒՅԹԸ`ՈՐՊԵՍ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ ՈՒԺ ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Խաչատրյան Գուրգեն

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԿԱՄԵՆԱՑՈՒ  «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ԽՈԹԻՆՈՒ» ԵՐԿԻ ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կիրակոսյան Լուսյա, Պողոսյան Նատալիա

ԳՐԱԲԱՐԻ ԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸ 

Մատինյան Գայանե

ԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԲԼԵՆԴԻՆԳ) ՈՐՊԵՍ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ՈՒՐՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑ 

Պետրոսյան Լիլիթ

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑՈՒ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Հ. ՇԻՐԱԶԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Սարգսյան Կարինե

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՈՐՈՇ ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Սարուխանյան Լիլիթ, Պապյան Մարիամ

ԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

 

ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այվազյան Հովիկ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶԻ  «ՀԱՅՈՑ ԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸ» ՊՈԵՄԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՇՈՒՆՉԸ  

Ասատրյան Անահիտ

ԱԶԱՏ ՎՇՏՈՒՆԻՆ ՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 

Գալոյան Սարգիս

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆՆ ՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ  

Գասպարյան Դավիթ

ՄԱՐԴԸ ԵՎ ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Թումանյան Սուսաննա

ՑԱՎԸ Հ. ՍԱՀՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ  

Խաչիկյան Գագիկ

ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ ԳՐԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Հովիվյան Գայանե

ԵՐԵՔ ՎԱՐԻԱՑԻԱ «ՀԵՐՈ ԵՎ ԼԵԱՆԴՐ» ՄԻՖԻ ԹԵՄԱՅՈՎ  

Ղազարյան Քրիստինա

ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՊԸ  

Մալումյան Գայանե

ՀՈԳՈՎ ԽԵԼԱՌԸ (շրջանակված դիմանկար) 

Շահինյան Ասյա

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍՏ. ԶՈՐՅԱՆԻ «ՀԱՆԵՍԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ  

Պետրոսյան Գոհար

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԻ ՍԻՐԱՅԻՆ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Պետրոսյան Շողիկ

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ  

Սանթոյան Արեն, Դանիելյան Տարոն

ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ  Գ. ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ «ԱՐԱՐԱՏ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄ 

Սանթոյան Մելս

ԱՆԱՀԻՏ ՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻ ԵՐԵՔ ՎԻՊԱԿՆԵՐԸ  

Փիլոյան Վալերի

ԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ  

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կոստանդյան Նունե

ՈՒՍԱՆՈՂ - ԴԱՍԱԽՈՍ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  

Ղարաքեշիշյան Մելինե

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Միրզոյան Վանանե, Մուրադյան Մերինե

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԶՈՒՅԳԵՐԻ ԴԵՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ  

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Եթիմյան Գագիկ

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 

Ժամհարյան Գագիկ

ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ (ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 1936-1938 ԹԹ. ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)  

Մովսիսյան Ֆելիքս

ՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Գրիգորյան Աննա

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հովհաննիսյան Սիլվա 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԴԻՏՈՒՄՆԵՐ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Առաքելյան Ծովինար

ՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ` ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ  

Եդոյան Անուշ

ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Հարությունյան Արմեն, Հովհաննիսյան Անահիտ, Մկրտչյան Անիչկա,  Ներկարարյան Նելլի

ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՆԱԽԱՆՇԱԾ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏՐԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

Մովսիսյան Հռիփսիմե

ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Նուրիջանյան Մարիա, Մկրտչյան Մհեր

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Պապանյան Հայկուշ

ԳԵՐԱԿՏԻՎ ԵՐԵԽԱ. ԻՆՉՊԵՍ ԵՄ ԱՇԽԱՏՈՒՄ ՆՐԱ ՀԵՏ  

Վիրաբյան Քարմիլե, Հովհաննիսյան Անահիտ Սմբատի

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Back to top