поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Ս. Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ

ՊԼԱԶՄԱ-ԳԱԶ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՀԱՐԹ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Ս. Մ. ՓԱՐՍԱԴԱՆՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՄԲ ՊԼԱԶՄԱ-ԳԱԶ ՍԱՀՄԱՆԻ ՎՐԱ

Է. Մ. ԱՎԱԳՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԴԻՆԱՄԻԿ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՀՈԼՈԳՐԱՄՄԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ LiNbOFeԲՅՈՒՐԵՂՆԵՐՈՒՄ 

Վ. Վ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Մ. Գ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ԻԴԵԱԼԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ-ԿԻՆԵՏԻԿ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Վ. Վ. ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ,  Է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

«ՖԻԶԻԿԱ 10» ԴԱՍԱԳՐՔՈՒՄ ՏԵՂ ԳՏԱԾ ՈՐՈՇ ԱՆՃՇՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա. Մ. ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ, է. Ա. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ

Манасян Н. К.

ВЛИЯНИЯ ВЕТРА, ВЛАЖНОСТИ ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ОДЕЖДЫ

Ս. Ա. ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ

ԾԻԱԾԱՆԸ ԱՌԱՍՊԵԼՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Ս. Հ. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

ԳՐԱՖԱՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ 

Կ. ՍԻՐԱԴԵՂՅԱՆ

ԽԱՂ-ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄՈԴԵԼ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԱԴՐՄԱՄԲ

САРКИСЯН Н. М.

Расчет скорости конвективной диффузии в пленке жидкости, стекающей по вертикальной поверхности 

ГАРАНЯН С. Б., АШЧЯН М. Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕТЫРЕ И ПЯТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ПОДВИЖНОЙ ПЛОСКОСТИ

ГАРАНЯН С. Б., АШЧЯН М. Г.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ КОНЕЧНО УДАЛЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ 

Ն. ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ

TURBO PASCAL ԼԵԶՎԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Գ. Լ. ՔԱՆԱՐՅԱՆ, Ռ. Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Ա. Ա. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ, Ս. ՅՈՒ. ԲԱԲԱՅԱՆ

ՄԻՏՈՔՍԱՆՏՐՈՆ ԵՎ ԱՄԵՏԱՆՏՐՈՆ ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՃԱՌԱԳԱՅԹՎԱԾ ԴՆԹ-Ի ՀԵՏ 

Ս.Հ. ԷՔՍՈՒԶՅԱՆ

ԿՈԴԱՎՈՐՄԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ս. ԱՍԱՏՐՅԱՆ, Ն. Ա. ՆԱԶԱՐՅԱՆ

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ EJS ԾՐԱԳՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ, Ռ. ՄԿՈՅԱՆ

ԶՈՒԳԱԳՈՒԼՊԱՅԻ ՄԱՏՆԱՄԱՍԻ ՄԱՇԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԽՎԱԾ ԿՈՇԻԿԻ ՏԵՍԱԿԻՑ

Back to top