поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՐԱՉՅԱ ԱՃԱՌՅԱՆԸ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԴԵՐԲԱՅՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ա. Ժ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ԱՌՆԵԼ ԲԱՅԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

ԴԱՎԻԹ ԳՅՈՒԼԶԱՏՅԱՆ
ՖԵՐԴԻՆԱՆԴ ԴԸ ՍՈՍՅՈՒՐԻ ԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ԵՎ ԲԵԿՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Լ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
«ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԹԵՐԵԶԱ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ, ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՋՅԱՆ
ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 14-ՐԴ ԴԱՐԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

ԱՆՈՒՇ ԵԴՈՅԱՆ
ՈՐՈՆՈՂԱԿԱՆ-ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱՎԱԼՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

ՀԵՂԻՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ՀՈԼՈՎՆԵՐԻ ՁԵՎԱԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

ԱՐՓԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
ԵՆԹԱԿԱ-ՍՏՈՐՈԳՅԱԼ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՄԻՋԱՐԿՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ (ծննդյան 70-ամյակի առթիվ) 

ՀՈՎԻԿ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ԲՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵՎ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՎ. ԻՍԱՀԱԿՅԱՆԻ «ՈՒՍՏԱ ԿԱՐՈ» ՎԵՊՈՒՄ

Վ. ՓԻԼՈՅԱՆ
«ԵՍ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂԱՀԱՏ ՄԸՆ ԵՄ» (ԶԱՀՐԱՏԻ «ԴԴՈՒՄԻ ՀԱՄ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆ) 

ԱՐՏԱԿ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ ԵՎ ՊՈԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐ 

ՆԱՐԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
ՆԵՐՀՈԳԵԿԱՆ ՑՆՑՈՒՄԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՏԵՍԻԼԱՅԻՆ ՊՈԵԶԻԱ: ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ «ՄԱՀՎԱՆ ՏԵՍԻԼ»-ՆԵՐԸ 

ՍԻԼՎԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՎԱԶԳԵՆ ՕՎՅԱՆԻ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐՈՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՎԱԶԴԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՌԱԴԻՈԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵԹԵՐՈՒՄ 

Back to top