поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՑՈՒՑԱԿ

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

Հ/Հ

Ազգանունը,  Անունը

Զբաղեցրած պաշտոնը

1.     

Թումանյան       Սուսաննա

ուսումնական  աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար

2.     

Առաքելյան     Աշոտ

մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ

3.     

Առուստամյան Կարինե

ռուսաց լեզվի ամբիոնի  վարիչ

4.     

Ավագիմյան      Ռոդիկ

հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

5.     

Ավետիսյան  Գոհար

«Կենսաբանություն» մասնագիտության  3-րդ կուրս

6.     

Բեժանյան         Սեդա

գիտական քարտուղար, գիտական  խորհրդի  քարտուղար

7.     

Գալստյան  Հասմիկ

«Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա » մասնագիտության  4-րդ կուրս

8.     

Գրիգորյան    Արինա

«Մաթեմատիկա» մասնագիտության  մագիստրատուրայի 2-րդ կուրս

9.     

Գրիգորյան       Հերմինե

ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան

10.   

Գրիգորյան      Մանե

«Կառավարում» մասնագիտության  4-րդ կուրս

11.   

Գևորգյան         Անուշ

ուսումնամեթոդական վարչության պետ

12.   

Գևորգյան         Պարգև

մանկավարժության  ամբիոնի վարիչ

13.   

Եդոյան             Ռաֆիկ

կենսաբանության  ամբիոնի պրոֆեսոր

14.   

Եթիմյան           Գագիկ

փիլիսոփայության  և  քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ

15.   

Էվոյան        Զավեն

ֆիզիկական դաստիարակության  և ԱԻ հիմնահարցերի ամբիոնի վարիչ

16.   

Էքսուզյան  Սուրեն

ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների  և  մոդելավորման ամբիոնի  դոցենտ

17.   

Խաչատրյան Գուրգեն

հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ

18.   

Կոստանդյան  Լուսինե

պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկան

19.   

Հակոբյան  Հայկուհի

արվեստի ամբիոնի վարիչ

20.   

Հարությունյան Վիկտորյա

տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ

21.   

Հարությունյան  Հասմիկ

հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ

22.   

Հովհաննիսյան  Նարեկ

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրս

23.   

Ղազարյան        Արմինե

քիմիայի ամբիոնի դոցենտ

24.   

Ղազարյան   Քրիստինե

իրավաբան

25.   

Ղուկասյան  Ղուկաս

ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար

26.   

Մատինյան   Անժելա

«Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության 2-րդ կուրս

27.   

Մելիքյան          Արթուր

գրադարանի տնօրեն

28.   

Մովսիսյան        Ֆելիքս

պատմության  ամբիոնի վարիչ

29.   

Շահվերդյան  Թերեզա

մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան

30.   

Պետրոսյան  Գայանե

«Կառավարում» մասնագիտության  4-րդ կուրս

31.   

Պետրոսյան  Ռուզաննա

«Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության  4-րդ կուրս

32.   

Պողոսյան      Ալբերտ

բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

33.   

Սանթոյան    Արեն

գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր

34.   

Սարգսյան  Սեդա

«Ռուսաց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 3-րդ կուրս

35.   

Վարդանյան     Զարուհի

կենսաբանաքիմիական  ֆակուլտետի դեկան

36.   

Վարդանյան     Լուսիկ

օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

37.   

Վիրաբյան        Մարտուն

տնտեսական մասի վարիչ

38.   

Փարեմուզյան  Անժելա

«Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության 3-րդ կուրս

39.   

Փարսադանյան Սմբատ

մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

40.   

Փիլոյան            Վալերի

գրականության ամբիոնի վարիչ

Back to top