поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Կ Ա Զ Մ

 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

Հիմնադրի անունից առաջադրված խորհրդի անդամներ

 

Հ. Սիմիդյան

- ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ

Է. Ալեքսանյան

- ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության քաղաքականության մշակման բաժնի պետ

Ա. Մարտիրոսյան

-  ԿԳՄՍ փոխնախարար

Ա. Ղուկասյան

- ՀՀ Լոռու մարզպետ

Ա. Շագաֆյան

- Կրթության տեսչական մարմնի ղեկավար

Ս. Մակյան

 - ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հանրակրթության վարչության նախադպրոցական և միջնակարգ կրթության քաղաքականության մշակման և վերլուծության բաժնի պետ

 

Լիազոր մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներ

 

Է. Խաչատրյան

- «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ-ի նախագահ

Է. Դիլբարյան

 - «Կ.Է.Վ.Ա» կոոպերատիվի նախագահ (համաձայնությամբ)

Ջ. Ղուկասյան

- Լրագրող, թատերագետ (համաձայնությամբ)

Ա. Համբարձումյան

- «Լոֆթ» կենտրոնների գլխավոր տնօրեն

Ա. Հարությունյան

- «Երիտասարդական հայացք» ՀԿ-ի նախագահ

Դ. Տեր-Ստեփանյան

 - «Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոնի հետազոտությունների համակարգող (համաձայնությամբ)

 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմից ընտրված խորհրդի անդամներ

 

Վ. Բաղդասարյան

-  Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ինֆորմատիկայի և տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների ու մոդելավորման ամբիոնի վարիչ

Հ. Ղազարյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի քիմիայի ամբիոնի վարիչ

Վ. Եղիազարյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր

Ս. Աղաջանյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատմության ամբիոնի դոցենտ

Ս. Ապրեսյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ

Մ. Շահվերդյան

 - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ 

  

Ուսանողության կողմից ընտրված խորհրդի անդամներ 

 

Զ. Գրիգորյան

- «Մանկավարժության» ֆակուլտետի 4-դ կուրսի ուսանողուհի

Օ. Բաղդասարյան

 - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Ք. Կիրակոսյան

 - Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի կենսաքիմիական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Դ. Միրզոյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

Ս. Սարգսյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

 

Տ. Գրիգորյան

- Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի պատմա­աշխարհագրական ֆակուլտետի հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի ուսանող»:

 

 

Հոգաբարձուների խորհրդի արձանագրությունները

Հոգաբարձուների խորհրդի որոշումները

Back to top