поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

Վանաձորի պետական համալսարանի ռեկտորատի անդամների ցուցակ

հ.հ. Ազգանուն Անուն Զբաղեցրած պաշտոնը
1 Թումանյան Սուսաննա Ռեկտորատի նախագահ, ուսումնական  աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, ռեկտորի պաշտոնակատար
2 Սարգսյան Գայանե Ռեկտորատի քարտուղար
3    
4 Սանթոյան Արեն Գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր 
5 Գևորգյան Անուշ Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
6 Ղուկասյան Ղուկաս Գլխավոր հաշվապահի պաշտոնակատար
7 Վիրաբյան Մարտուն Տնտեսական մասի վարիչ
8 Պողոսյան Ալբերտ Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
9 Կոստանդյան Լուսինե Պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
10 Շահվերդյան Թերեզա Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան
11 Գրիգորյան Հերմինե Ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի դեկան
12 Վարդանյան Զարուհի Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի դեկան

Back to top