поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 ՎՊՀ բակալավրիատի մասնագիտությունների

կրթական ծրագրերը 

N

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Բեռնել կրթական ծրագիրը
(.rar ֆորմատով)

1

010100

Մաթեմատիկա

 

2

010400

Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

 

3

010500

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա

 

4

020200

Կենսաբանություն

 

5

021000

Դեղագործական քիմիա

 

6

030300

Հոգեբանություն

 

7

030400

Պատմություն

 

8

030500

Իրավագիտություն

 

 

9

031000

Հայոց լեզու և գրականություն

 

10

031300

Օտար լեզու և գրականություն
/անգլերեն լեզու/

 

11

032300

Թարգմանչական
գործ

 

12

030600

Լրագրություն

 

13

032400

Ռուսաց լեզու և գրականություն

 

14

040100

Սոցիալական աշխատանք

 

15

050800

Կերպարվեստ և գծագրություն

 

16

051100

Մանկավարժություն և մեթոդիկա
(տարրական կրթություն)

 

17

051300

Սոցիալական մանկավարժություն

 

18

080200

Կառավարում

 

19

100100

Սերվիս

 

20

 020400

Աշխարհագրություն (հեռակա)

 

 

Back to top