поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

 

Քոլեջի դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների

 ՎՊՀ քոլեջի (առկա ուսուցման համակարգի) 2021-2022 ուստարվա ընդունելության արդյունքները

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի   քոլեջը 2021-2022 ուստարում  կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.

 

        Մասնագիտություններ

Կրթության ձևը

Կրթության հիմքը

Ընդունելության տեղերի թիվը

 

Ուսման տևողությունը

Որակավորումը

Անվճար

 Վճարովի

 

Չափը

 Գործավարություն՝օտար լեզվի խորացված

իմացությամբ

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

 

9-ամյա

8

12

100000

4 տարի

 

Գործավար

Գործավարությու՝օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

 

 

12-ամյա

0

20

100000

3 տարի

 

Գործավար

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

 

 

9 ամյա

15

5

120000

4 տարի

Տեխնիկ- ծրագրավորող

Սպասարկման կազմակերպում

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

 

12-ամյա

0

20

120000

2տարի

 

Մենեջեր՝սպասարկման ոլորտի

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

 

 

12ամյա

0

20

120000

3 տարի

Տեխնիկ- ծրագրավորող

 

Հաշվապահական հաշվառում

Առկա

 

9ամյա

6

14

120000

3 տարի

Հաշվապահ

2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,

3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),

4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),

5) ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում),

6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),

7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճեները (առկայության դեպքում),

8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթի պատճենը (առկայության դեպքում),

       9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),

10) Դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը:

Ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանաված կարգով պատասխանատվության:

Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտության հայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:

            Հաստատությունում ընդունելությունը իրականացվում է առանց ընդունելության քննությունների:

Ընդունելության մրցույթը անցկացվում է լիազորված մարմնի կողմից՝ ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում հետևյալ սկզբունքով.

          -  անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների /այդ թվում քննական/, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ցանկով ընդունելության մրցութային առարկանների գնահատականների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը

      -  մրցութային հավասար միավոր ունենալու դեպքում առավելությունը տրվում է .

      -մեդալակիր- դիմորդին

     -տվյալ մասնագիտությամբ առավել երկարատև մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող դիմորդին

-պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար քննություններից առավել բարձր գնահատականներ ունեցող դիմորդին

-տվյալ մասնագիտության գծով բարձր կամ մասնագիտական կրթություն ստացած դիմորդին

 

            Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, Հաստատության հաշվեհամարին վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում:

           Վճարովի ուսուցման տեղերը համալրվում են անվճար ուսուցման տեղերը համալրվելուց հետո:

Դիմորդի փաստաթղթերը ընդունվում են ս.թ հունիսի 15-ից մինչև օգոստոսի 15-ը, ժամը 18:00:Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթը իրականացվելու է օգոստոսի 16-ին: Մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն օգոստոսի 16-ին:

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության մրցութային առարկաներ

 

Գործավարություն՝օտար լեզվի խորացված

իմացությամբ

 

1

2

3

Օլ

Հլգ

Հպ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

 

Մ

Ֆ

Հլգ

Սպասարկման կազմակերպում

 

Մ

Հլգ

Օլ

Հաշվապահական հաշվառում

Մ

Հլգ

Օլ

 

Օգտագործված հապավումներ.

Հլգ- Հայոց լեզու և գրականություն

ՕԼ- Օտար լեզու

Մ – Մաթեմատիկա

Ֆ-   ֆիզիկա

Հպ- Հայոց պատմությ

 

 

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար մուտք գործել  ՎՊՀ –ի ընդունող հանձնաժողովի էլ.փոստ.` Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։ 

Հեռ. 077-94-63-87

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Քոլեջի դիմորդների շարժն ըստ մասնագիտությունների

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի   քոլեջը 2020-2021 ուստարում  կատարում է ընդունելություն հետևյալ մասնագիտություններով.

 

        Մասնագիտություններ

Կրթության ձևը

Կրթության հիմքը

Ընդունելության տեղերի թիվը

 

Ուսման տևողությունը

Որակավորումը

Անվճար

 Վճարովի

 

Չափը

 Գործավարություն՝օտար լեզվի խորացված

իմացությամբ

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

9-ամյա

7

13

100000

4 տարի 

Գործավար

Գործավարությու՝օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

12-ամյա

0

20

100000

3 տարի

Գործավար

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա

9 ամյա

18

2

120000

4 տարի

Տեխնիկ- ծրագրավորող

Սպասարկման կազմակերպում

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա 

12-ամյա

0

20

120000

2տարի

 

Մենեջեր՝սպասարկման ոլորտի

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

/միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

Առկա 

12ամյա

0

20

120000

3 տարի

Տեխնիկ- ծրագրավորող

 

Հաշվապահական հաշվառում

Առկա 

9ամյա

6

14

120000

3 տարի

Հաշվապահ

Դիմորդը` https://dimord.emis.am/ կայքում էլեկտրոնային եղանակով լրացնում է դիմում հայտը, որն իր մեջ ներառում է 
1. անձնական տվյալները (անուն ազգանուն հայրանուն, ծննդյան օր ամիս տարեթիվ, Էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար), 
2. հանրային ծառայության համարանիշը կամ օրենքով սահմանված կարգով դրանից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի համարը

Դիմորդը https://dimord.emis.am/ կայում ներբեռնելու է նաև 
1) լուսանկար,
2) կրթության մասին փաստաթղթի (դիպլոմի դեպքում նաև ներդիրի) պատճենը,
3) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական),
4) կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում),
5) ընդունելության արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), 
6) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում),
7) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) դիպլոմների պատճեները (առկայության դեպքում),
8) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթի պատճենը (առկայության դեպքում),
9) աշխատանքի վայրից տեղեկանքի պատճենը (առկայության դեպքում),
10) Դիմում հայտ ներկայացրած ուսումնական հաստատության հաշվեհամարին փոխանցած գումարի անդորրագրի պատճենը:
Ներկայացված կեղծ տեղեկատվության համար դիմորդը ենթակա է օրենքով սահմանաված կարգով պատասխանատվության:
Դիմորդը կարող է դիմել մեկ ուսումնական հաստատություն մեկ մասնագիտությանհայտագրմամբ՝ անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով:
Հաստատությունում ընդունելությունը իրականացվում է առանց ընդունելության քննությունների:

Ընդունելության մրցույթն անց է կացվում ըստ մասնագիտությունների՝ տվյալ Հաստատությունում: 
Ընդունելության մրցույթը անցկացվում է լիազորված մարմնի կողմից ըստ մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում՝ հետևյալ սկզբունքով. 
- անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների /այդ թվում քննական/, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ցանկով ընդունելության մրցութային առարկանների գնահատականների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը
- մրցութային հավասար միավոր ունենալու դեպքում առավելությունը տրվում է .
-մեդալակիր- դիմորդին 
-տվյալ մասնագիտությամբ առավել երկարատև մասնագիտական աշխատանքային ստաժ ունեցող դիմորդին 
-պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար քննություններից առավել բարձր գնահատականներ ունեցող դիմորդին 
-տվյալ մասնագիտության գծով բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն ստացած դիմորդին:
Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, ՎՊՀ հաշվեհամարին (16036107814200) վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ:
Վճարովի ուսուցման տեղերը համալրվում են անվճար ուսուցման տեղերը համալրվելուց հետո:


Դիմորդի փաստաթղթերը ընդունվում են մինչև օգոստոսի 15-ը, ժամը 18:00:
Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթը իրականացվելու է օգոստոսի 16-ին: Մրցույթի արդյունքները կհրապարակվեն օգոստոսի 16-ին:

 

Մասնագիտություն

Ընդունելության մրցութային առարկաներ

 

Գործավարություն՝օտար լեզվի խորացված

իմացությամբ

1

2

3

Օլ

Հլգ

Հպ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

Մ

Ֆ

Հլգ

Սպասարկման կազմակերպում

Մ

Հլգ

Օլ

Հաշվապահական հաշվառում

Մ

Հլգ

Օլ

Օգտագործված հապավումներ.

Հլգ- Հայոց լեզու և գրականություն

ՕԼ- Օտար լեզու

Մ – Մաթեմատիկա

Ֆ-   ֆիզիկա

Հպ- Հայոց պատմություն 

 

 

Լրացուցիչ  տեղեկությունների համար զանգահարել 077-94-63-87 հեռախոսահամարով

Back to top