поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ քոլեջը հիմնադրվել է 2011 թվականին: Քոլեջում ուսուցումը տարվում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների համար նախատեսված չափորոշիչների և ծրագրերի հիման վրա: Քոլեջում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները`

 

Մասնագիտություններ

կրթության

հիմքը

Ուսման

տևողությունը

 

Տարեկան

վարձը

Գործավարություն՝ օտար լեզվի 

խորացված իմացությամբ 

/հիմնական ընդհանուր կրթությամբ/

9-ամյա

տարի

 

Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված 

իմացությամբ /միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ/

12-ամյա

3 տարի

 

 

Հաշվապահական հաշվառում*

12-ամյա

3 տարի

120000 դրամ

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված

համակարգերի ծրագրային ապահովում

9-ամյա

տարի

 

Սպասարկման կազմակերպում               

 

12-ամյա

2տարի

 

Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված 

համակարգերի ծրագրային ապահովում

12-ամյա

3 տարի

 

 

Հաշվապահական հաշվառում

9-ամյա

3 տարի

 

 * Այս մասնագիտության գծով գործում է նաև հեռակա ուսուցում


Քոլեջում ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների՝ մրցութային հիմունքով՝ ավարտական փաստաթղթի գնահատականների միջին թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար մրցութային համարվող առարկանների գնահատականների ընդհանուր գումարի հիման վրա:
Քոլեջի անվճար համակարգի  բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած  ուսանողները ստանում են կրթաթոշակ:
Քոլեջի բարձր առաջադիմություն ունեցող շրջանավարտները փոխադրվում են ԲՈՒՀ-ի համապատասխան մասնագիտության  երկրորդ կուրս: Հաշվի առնելով շահառուների կարիքները՝ Քոլեջը  սերտ համագործակցություն է սկսել գործատուների հետ: Քոլեջի ուսանողները օգտվում են համալսարանի լաբորատորիաներից, գրադարանից, սպորտդահլիճից: Պարբերաբար կազմակերպվում են միջոցառումներ, որոնք նպաստում են քոլեջի ուսանողների  և համալսարանի  ուսանողների միջև սերտ համագործակցության զարգացմանը: Քոլեջի ուսանողները հաճախում են համալսարանում գործող երգի, պարի խմբակներին: Քոլեջում այսօր ուսանում են Արցախից, Վրաստանից և ՀՀ տարբեր մարզերից եկած ուսանողներ:

Քոլեջի ուսանողները մասնակցում են միջագային կոնֆերանսների, ՎՊՀ ում կազմակերպվող ՈՒԳ _ին :

Քոլեջի մասնագետների կողմից տարվա ընթացքում կատարվում են անվճար շտեմարանային աշխատանքներ: Ամառային արձակուրդների ընթացքում կատարվում են լրացուցիչ աշխատանքներ անգլերեն և ռուսերեն բանավոր խոսքի զարգացման ուղղությամբ:

ՎՊՀ ՔՈԼԵՋԻ  ՏՆՕՐԵՆԻ 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Քոլեջի տնօրեն`                                     Ա.Բ.Լոքյան


Ընդունելություն քոլեջ

 

Քաղաքային ցանցից ներքին ցանցին միանալու համար հավաքում ենք 4-18-54 կամ 4-18-55 հեռախոսահամարներից մեկը, 3 կարճ և 1 երկար զանգից հետո՝ եռանիշ ներքին հեռախոսահամարը՝ 141

Էլփոստ՝ Այս էլ-փոստի հասցեն ծածկագրված է թափոնափոստի բոթերից։ Այն տեսնելու համար անհրաժեշտ է միացնել JavaScript։

Back to top