поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հայոց լեզվի և գրականության, օտար լեզուների և գրականության, մանկավարժության և հոգեբանության, էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման, արվեստի և սպորտի, քիմիայի և կենսաբանության, մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնների վարիչների պաշտոնները 2021 թվականի մայիսի 7-ից  համարել  թափուր:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

70 տարեկանում կյանքից հեռացավ Վանաձորի պետհամալսարանի վաստակաշատ դասախոս, Մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Սամվել Աշոտի Ապրեսյանը:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի հասարակական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը 2021 թվականի մայիսի 5-ից  համարել  թափուր:

Բուհ-դպրոց կապի համագործակցության շրջանակներում Դարպասի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները հաճախակի մասնակցել են համալսարանում կազմակերպվող առարկայական օլիմպիադաներին, ասմունքի մրցույթներին, նախապատրաստական դասընթացներին և այլ միջոցառումներին:

Back to top