поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. +374 322 46387

Իմ զրուցակիցը ՎՊՀ պատմության ամբիոնի 

հայցորդ Քրիստինե ԳԱՍՊԱՐՅԱՆՆ է

Իմ զրուցակիցը՝  գրականագետ, բ. գ. թ.,

դոցենտ Գայանե ՄԱԼՈՒՄՅԱՆԸ

Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մեկնարկին ՎՊՀ ուսումնամեթոդական վարչության կողմից կազմակերպվում են սեմինար-հանդիպումներ ավագ խորհրդատուների և կուրսերի ավագների հետ

Գրողներից մեկն ասել է, որ թարգմանությունները նման են կանանց: Եթե հավատարիմ են, գեղեցիկ չեն, եթե գեղեցիկ են, հավատարիմ չեն

Կայացավ ՎՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողների արտադրական պրակտիկայի պաշտպանությունը

ՎՊՀ հայոց լեզվի ամբիոնի ասպիրանտ Սիլվա Մուրադյանը 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակում ընդգրկվել է Էրազմուս+ միջազգային շարժունության ասպիրանտական ծրագրում

Back to top