поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

ՎՊՀ «Կենսաբանաքիմիական» և  «Ֆիզիակամաթեմատիկական» ֆակուլտետների առաջին կուրսի ուսանողներն են:

Ձեզ հաջող և արդյունավետ ուսումնական տարի, սիրելի′ համալսարանականներ:

Back to top