поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

2019 թ. նոյեմբերի 12-ին  Վանաձոր քաղաքի թ. 24 միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանի 15 աշակերտներ հյուրընկալվեցին  ՎՊՀ կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետում. Նրանց  նպատակն էր   դիտել և մասնակցել «Բջիջ» թեմայից ծրագրով նախատեսված լաբորատոր փորձերին:

Կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ, կ. գ. թ. Գայանե Սահակյանը բացատրեց մանրադիտակի կառուցվածքը, ցուցադրեց  բջջի կառուցվածքի և քլորոպլասի ուսումնասիրությանը  վերաբերող փորձերի անցկացման մեթոդիկան, որից հետո աշակերտները մագիստրատուրայի ІІ կուրսի ուսանողուհի Աստղիկ Սարգսյանի ցուցումներով  կատարեցին փորձնական աշխատանքներ մանրադիտակներով: Փորձերն ընթանում էին թեմայի շուրջ  ներկայացվող հետաքրքիր հարցադրումներով և  ակտիվացնում աշակերտների մասնակցությունը դասին:

«Կենսաբանություն» առարկայի ուսուցիչներ Շողիկ Առուշանյանը և Լուսինե Սեփխանյանը նշեցին, որ նորագույն սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաները կարող են ոչ միայն նպաստել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշմանը, այլև ծանոթացնել համալսարանի ուսումնանյութական և լաբորատոր բազայի հնարավորություններին: Նրանք նշեցին, որ նման այցերը կարևոր են իրենց համար, քանի որ դպրոցում փորձարարական բազան գրեթե բացակայում է, և ցանկություն հայտնեցին օգտվել նաև սյլ մասնագիտական լաբորատորիաների հնարավորություններից:

Ուսուցիչները վերջում իրենց շնորհակալական խոսքն ուղղեցին մեր համալսարանի և կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետի ղեկավարությանը՝ այդպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար:

 

Ա. Իսկանդարյան

 Բուհ-դպրոց կապերի համակարգող

Back to top