поддержка PHP 7

ՀՀ, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. (+374.322) 41854 կամ 41855 - 160

    Ուշադրությո՛ւն
     Հարգելի՛ ուսանողներ և դասախոսներ:
     Համաձայն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության որոշման՝ առաջին
կուրսի դասերն սկսվելու են սեպտեմբերի 1-ից, իսկ բակալավրիատի մյուս (2-4) կուրսերի և
մագիստրատուրայի դասերն սկսվելու են սեպտեմբերի 15-ից:
     Առաջին կուրսի ուսանողները կարող են օգոստոսի 24-ից ներկայանալ դեկանատներ՝ պայմանագիր
կնքելու:

Back to top